Jaarverslag 2021

   De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet. Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie. 2021 was een onrustig jaar, opnieuw gekenmerkt door de pandemie en dus verlies, verwarring, zorg en afstand. Voor Meander betekende het dat er juist in deze tijd meer en beter gelezen werd. Poëzie zorgde voor troost en verbinding. Onze website en de vaste publicaties daarop, alsmede onze nieuwsbrieven verschenen in een prettig en […]

Jaarverslag Stichting Literatuursite Meander

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet. In 2017 deden we dit door: – de website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine – de website bevat gedichten, interviews en recensies – de Meander Klassiekers – de Meander Dichtersprijs 2017 – de aanzet van de poëZiewedstrijd 2018 (gedichten met beeld) MEANDER EN MEANDERMAGAZINE meandermagazine.nl en ezine.meandermagazine.nl In 2017 verschenen de nummers 528 t/m 554 van het Meandermagazine. Het magazine werd elke […]