“Wij weten nog zo weinig”

“Ons bestaan in een onmetelijk en eeuwig heelal is een raadsel. Wij weten nog zo weinig. Toch ben ik er intuïtief van overtuigd dat het universum, hoe en wat weet ik niet, ten diepste een bezield universum is.” Die bezieling zit in de gedichten van Atze van Wieren. Zijn bundel Eeuwig leven werd “een bepaald eindstation maar een nieuw thema zal zich vanzelf wel aandienen.”

Lees verder

Bhai

De een vindt zijn poëzie pessimistisch en nostalgisch terwijl een ander het meditatieve karakter ervan benadrukt, de korte regels roepen op tot overpeinzing. De Surinaamse dichter Bhai (James Ramlall) overleed 19 december j.l.

Lees verder

Marcel Ozymantra

Muziek, beeld, woorden. Dichter Ozymantra is zuinig, “spaar ze dan, die punten, die zegels, de bonnen van oma, plak ze in het boekje”.

Lees verder

Op naar een lichtvoetige bundel!

In 2017 en 2018 won Machiel Pomp het Nederlands Kampioenschap Light Verse. Hij was jarenlang tekstschrijver voor cabaret maar koos voor het onderwijs en houdt zich pas de laatste twee jaar bezig met light verse. Lang aarzelde hij of hij wel onder eigen naam als plezierdichter bekend wilde worden. Inmiddels is hij aan dat idee gewend, zijn werk ‘mag er zijn’, in de letterlijke betekenis van die woorden.

Lees verder

Jelle Jan Klinkert

‘Poëzie is de muziek van de taal’ zegt Jelle Jan Klinkert. Terwijl we benieuwd zijn hoe zijn koren klinken, lezen we uit zijn bundel Kom liefde, kom!

Lees verder