Het verhaal in de poëzie – Bertus Aafjes

Pieter Sierdsma over hoe Bertus Aafjes over schoonheid schreef in het kleine verhalende gedicht Maria Sybilla Merian, in haar tijd een van de zeer weinige zelfstandige kunstenaressen. Epische gedichten zijn in de Nederlandse literatuur weinig gewild. Pas in de Romantiek omarmen dichters het verhalend gedicht als uiting van persoonlijke emotie, een avontuurlijk verlangen, een reis naar schoonheid en naar doem.

Lees verder

Interview Hester Knibbe

Een gesprek met een van de auteurs van het poëziegeschenk 2023, Hester Knibbe, in het kantoor van Poetry International. Natuurlijk over vriendschap, literaire vriendschap als samen-schrijven, elkaars eerste lezer zijn, het accepteren van elkaars eigenaardigheden en rafels, schrijfvreugde en blokkades, hoofdlettergebruik en zelfbehoud, vriendschap als tegengif voor de sfeer van polarisering in de samenleving.

Lees verder

Vriendschap

Het thema van deze poëzieweek is ‘Vriendschap’. Op deze Gedichtendag een selectie vriendschapsgedichten samengesteld door dichter, schrijver Margreet Schouwenaar. Werk van onder andere Edward van de Vendel, Theo Olthuis, Bart Moeyaert en Elly de Waard.

Lees verder

Pernath verbreed

Stefan Polakiewiez schreef een column over de Antwerpse dichter Hugues C. Pernath die in 1961 de Arkprijs van het Vrije Woord kreeg en zei ‘Een prijs bewijst geen talent. Het is een toevallige erkenning door een toevallig aantal mensen die toevallig zijn samengebracht.’
Letterkundigen Herman Teirlinck en Karel Jonckheere en gangmaker bij het Pernath-Fonds, Joris Gerits hierover aan het woord.

Lees verder