Beleg in poëzie

Beste Meanderlezer, U ontvangt hierbij het jaarlijkse bericht van de penningmeester dat deze keer de vorm heeft van een beleggingsprospectus. Hopelijk kan de prospectus u overhalen om donateur te worden. Bij voorbaat onze hartelijke dank! Bent u al donateur? Dan zal de prospectus bevestigen dat u de goede keuze maakte om ons te steunen. Bij dezen alsnog onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet, namens alle vrijwilligers en het bestuur van Meander Peer van den Hoven (penningmeester)   Prospectus Beleg in poëzie 2022    

Lees verder

Drs. P

Hans Franse over Drs. P., de man die met zijn eminent spits en intelligent taalgebruik de Nederlandse teksten op een ongelooflijk hoog peil bracht. Hij inspireerde mensen als Ivo de Wijs en Eric van Muiswinkel, vond het Olleke bolleke uit en liet een schat aan teksten achter. Iets van de geur van de inmiddels verschaalde Bolknak hangt nog zijn auto.

Lees verder

Jan M. Meier

Uit de te verschijnen bundel van Jan M. Meier een voorpublicatie. ‘wie wil niet de grote bonte / specht onder de dichters zijn’ roept hij maar met zinnen als ‘hij schrijft in letters van sneeuw / omdat wit het licht vangt /dat zwart ongevoelig laat’ heeft hij geen klopgeluid in de bomen nodig.

Lees verder

‘Het is de taak van een stadsdichter of Dichter des Vaderlands om poëzie bij mensen te brengen, ze te inspireren en ze op een nieuwe manier te laten kijken’

Lilian Zielstra in gesprek met Annet Zaagsma over welke kwaliteiten je nodig hebt als gelegenheidsdichter, of stadsdichters wel nodig zijn, haar liefde voor Groningen, of er een Groninger poëzietraditie bestaat en hoe blij ze wordt van allerlei verschillende verhalen en daar de mooiste dichtregels van maakt die van de tong af moeten rollen en ze moet kunnen zingen.

Lees verder