H. Marsman – Groots en meeslepend. Een keuze uit de gedichten

Denkend aan Marsman herinnert iedereen zich, hoe ‘brede rivieren traag door oneindig laagland gaan’. Toch zijn deze regels niet representatief voor zijn werk. Niet voor niets koos Jaap Goedegebuure, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en Marsman-kenner bij uitstek, als titel voor zijn bloemlezing ‘Groots en meeslepend’, meer passend bij Marsmans vitalistische inslag. Eric van Loo zag een goed verzorgde bundel, die door zijn thematische opzet en uitstekende Nawoord zeer toegankelijk is gemaakt.

Lees verder

Frans Kuipers – Alles waait

In zijn eerste recensie op Meander bespreekt Berry Vos de nieuwe bundel van Frans Kuipers. Kuipers werd onder een breder publiek bekend, toen in 2004 negen van zijn gedichten werden geselecteerd voor de herziene editie van de dikke Komrij. ‘Alles waait’ is zijn veertiende bundel. Gevarieerde poëzie, gegroepeerd in vijf met Romeinse cijfers genummerde afdelingen. “De poëzie is zowel concreet en verstaanbaar als abstract en raadselachtig. Kortom: alles waait, ook de poëzie in deze bundel.”

Lees verder

Gerhard te Winkel, Fred Penninga (red.) – Parade der Poëten

In de ‘Parade der Poëten’ bezingen 61 dichters in 76 gedichten het cultureel erfgoed van de provincie Utrecht. De dichters zijn de prijswinnaars en genomineerden van zes regionale dichtwedstrijden, alsmede vijftien uitgenodigde gastdichters uit de provincie. Voordat hij de bundel opensloeg, vreesde Eric van Loo de clichés van het gelegenheidsgedicht. Maar de deelnemende dichters blijken niet van gisteren. In uiteenlopende vormen en toonzettingen geven zij een onverwacht rijk en gevarieerd beeld van het cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

Lees verder

Klassieker 228: Hugues C. Pernath – Tracht men

Deze maand een gedicht van Hugues C. Pernath, een van de Vlaamse experimentele dichters die in 1955 met het tijdschrift Gard Sivik het Vlaamse poëzielandschap opschudde. Geen makkelijke dichter, geen makkelijk gedicht. Pernath maakt geen knieval voor de lezer: “Ik schrijf geen poëzie om iets mede te delen. Ik schrijf poëzie om mezelf te ontdekken.” Jan Buijsse helpt ons, om in deze ‘uitdagende poëzie’ iets meer van de schuilweg van deze dichter bloot te leggen.

Lees verder

Monica Boschman – Zeerslag

Het meest opvallende in het debuut van Monica Boschman zijn de vele neologismen. De titel intrigeert. De associatie ‘zeeslag’ komt als eerste boven, maar in deze bundel worden geen spelletjes met pen en papier gespeeld. In het grootste deel van de bundel lijkt de dichter dicht bij haar eigen werkelijkheid te blijven. Haar gedichten lijken de neerslag van oude pijn, van oud zeer. Gepresenteerd in een strak ingedeelde bundel, waarin aan elk van de vijf onderwerpen evenveel gedichten zijn gewijd.

Lees verder