Greta Monach

Greta Monach (1928 – 2018) was een veelzijdig kunstenaar, onder meer fluitist en dichter. In beide disciplines gaf zij aanzetten tot vernieuwing. Zij was vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw een van de weinigen in Nederland die in de uitlopers van het dadaïsme, in de ultieme klankpoëzie, als kunstenaar haar engagement zocht en vond. Haar experimentele klankpoëzie kenmerkt zich door een nadrukkelijke manifestatie van fonetische klanken. Gedurende haar hele leven schreef zij ook traditionele poëzie. Uit die nalatenschap publiceren wij drie gedichten.

Lees verder

Norbert de Beule –Vigor anorexia. Een misboek

Norbert de Beule (1957) is voordrachtskunstenaar en leraar Nederlands te St. Niklaas (België). Met ‘Vigor anorexia. Een misboek’ schotelt hij de lezer een speelse en dikke bundel voor. Een bundel waar volgens Kamiel Choi het plezier in taal op iedere bladzijde van af spat: ‘een panopticum van onze cultuur, een wildgroei van associaties die reiken van Franciscus van Assisi tot Facebook en van wielrennen tot kerkorgels’.

Lees verder

Door de schaduwen bestormd – Yi Fong Au en Tommy van Avermaete (redactie)

‘Door de schaduwen bestormd’ is een essaybundel rond de controverse over de oorlogsjaren van Lucebert. Na het verschijnen van de door Wim Hazeu geschreven biografie van de Vijftiger Lucebert, ging er een schok door literair Nederland. De dichter die debuteerde met een gedicht waarin hij zich fel keerde tegen de manier waarop de overheid optrad in Indonesië, bleek in de oorlogsjaren brieven te hebben geschreven met een dubieus karakter. Ernst Jan Peters trof in de bundel veel aan, maar erg weinig over poëzie…

Lees verder

Tsead Bruinja – Ik ga het donker maken in de bossen van

Met ‘Ik ga het donker maken in de bossen van’ schotelt Tsead Bruinja de lezer een stevige bundel voor. Een fors formaat bundel met een duistere voorkant en een fors aantal gedichten van sterk uiteenlopende inhoud en toonzetting. Eric van Loo is onder de indruk van het werk van de huidige Dichter des Vaderlands, waar de levensdrift en zeggingskracht vanaf spatten.

Lees verder

Rainer Maria Rilke – Het leven van Maria (vert. Piet Thomas)

Piet Thomas (Aalst, 1929), priester en emeritus hoogleraar Letterkunde van de KU Leuven vertaalde ‘Das Marien-Leben’ van Rainer Maria Rilke. Johan Reijmerink is enthousiast over deze nieuwe uitgave, die past in het verlangen naar een spirituele opleving. Wel met een kanttekening: “De mysterieuze toon, klank en kracht die zweemt rond de poëzie van Rilke, is goeddeels verdwenen, ondanks het feit dat Thomas gewetensvol aan zijn vertaling heeft gewerkt.”

Lees verder