Piet Gerbrandy – Ontbinding

Johan Reijmerink over de complexe, exuberante bundel ‘Ontbinding’ van Piet Gerbrandy: ‘Hij
presenteert het als een innerlijke reis waarin hij zich tracht vrij te maken van alles wat hem
in de hedendaagse werkelijkheid bindt, vastzet, opeist, fascineert, ontmenselijkt en
weghoudt bij zijn bestemming een dichter te zijn en zich volledig open te stellen voor zijn
dromen. Zijn wellustig dichterschap is voor hem ontbinden en terugkeren naar de bron van
zijn later zijn.’

Lees verder

Sacha Blé – Langzame Zon

De nieuwste bundel van Sacha Blé, ‘Langzame Zon’, vraagt veel van de lezer volgens recensent Herbert Mouwen: ‘Te veel moet de lezer aan het werk met gedichten die uit een stapeling van begrippen bestaan.’ Ook het voortdurend moeten bladeren naar verklarende ‘Aantekeningen’ maken het lezen een uitdaging voor de lezer. Toch levert dit harde werken soms wel mooie ontdekkingen en boeiende gedichten op. Mouwen ziet in vergelijking met eerder werk van Blé een poëtische ontwikkeling die voor de dichter niet verkeerd is, maar het voor de lezer wel moeilijker maakt.

Lees verder

Huub Oosterhuis – Handgeschreven

Kamiel Choi zoekt naar een ontwikkeling in het dichterschap van Huub Oosterhuis, van wie ‘Handgeschreven’ is verschenen, een bundel met verzameld werk uit de periode 1950-2020, en vindt een dichter die zelf ook zoekende lijkt: ”De dichter lijkt op zoek te zijn naar het perfecte levensmotto, naar een slogan die in marmer kan worden gebeiteld, naar Gods wonder in een notendop.’ Handgeschreven’ is een mooi uitgegeven, bijzondere bundel die ook nog eens aantoont dat Huub Oosterhuis meer is dan slechts de copywriter van de firma Christus & Co.”

Lees verder