facebook

14 hours ago

Meander Poëzie
Vanaf nu zullen er van tijd tot tijd verhalen worden gepubliceerd in Meander. Hans Puper is de eerste met ‘De wilsverklaring’.meandermagazine.nl/2021/03/de-wilsverklaring/ ...
View on Facebook

2 days ago

Meander Poëzie
Marc Bruynseraede boog zich over het ‘Nieuw Groot Verzenboek’, samengesteld door Jozef Deleu: ‘Deze bloemlezing die, over de eeuwen heen, het puik van de Nederlandstalige dichtkunst bundelt, is een Feest van de taal; een festijn van wat met taal mogelijk is.’ En welke bloemlezingen kunnen zich meten met deze ‘knots van een bloemlezing’?https://meandermagazine.nl/2021/03/25250/ ...
View on Facebook

3 days ago

Meander Poëzie
Gelauwerd en ervaren dichter Marleen de Crée beschouwt schrijven als een ambacht. “De waarde van het schrijven als proces is het vermogen tot opperste concentratie, van het temmen van gevoel en ratio, van het zich beperken tot de essentie.” En ook ”Poëzie schrijven is en blijft een zoeken. Alle facetten van de mens kunnen aan bod komen. Een absolute waarheid vinden is onmogelijk want die bestaat niet.”meandermagazine.nl/2021/03/poezie-stelt-zo-haar-eisen/ ...
View on Facebook

4 days ago

Meander Poëzie
Hans Claus heeft in zijn bundel ‘Ik heb u lief tot in de dood’ de existentiële én morele opdracht van de moderne, individualistische mens treffend verwoord, volgens Wim Platvoet. ‘’Centraal in de bundel staan die medemensen die zich wat meer op een afstand bevinden (vluchtelingen, gedetineerden en wereldburgers) en met wie de gedichten niet zozeer een ‘liefde tot in de dood’, maar een aardse, menselijke, misschien tijdelijke verbinding zoeken.’’ meandermagazine.nl/2021/03/hans-claus-ik-heb-u-lief-tot-in-de-dood/ ...
View on Facebook

5 days ago

Meander Poëzie
Eric van Loo gebruikt zijn poëzie om te kunnen omgaan met een haperende gezondheid. Dat levert naast filosofische teksten prachtige zinnen als “Verlichting is een te zwaar woord voor ietsdat in alle stilte vanzelfsprekend voelt.” Het is goed stil te staan bij dat wat we als zo vanzelfsprekend ervaren, het leven te voelen in alle facetten, ons hart iets terug te laten zeggen.meandermagazine.nl/2021/03/eric-van-loo/ ...
View on Facebook