Jaarverslag 2018 Stichting Literatuursite Meander

Jaarverslag 2018

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet.
Meander richt zich daarbij primair op poëzie, en vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie.

In 2018 wilden we dit net zo doen als in andere jaren, dit lukte slechts tot april 2018.
Op 2 april 2018 verloren we namelijk oprichter, webmaster, samensteller en bestuurder Rob de Vos.
De problemen achter de schermen waren groot, een (digitaal) testament ontbrak. Na een paar weken hebben we weer de recensies kunnen opstarten, daarna de interviews en gedichten en weer later de Klassiekers.
Van 1 juli tot en met 3 september hielden wij een zomerstop waarin we onze nieuwe site konden realiseren en aan de problemen konden werken. Tijdelijk werd gebruik gemaakt van de inzet van Marjolijn Vis maar per 16 juni 2018 werd Jan Runhardt als webmaster aangesteld.
De nieuwe site, ontworpen door Ruben Runhardt, ging 3 september in de lucht.

 

Op de nieuwe site verschijnt dagelijks een publicatie, behalve op zondag: op maandag, woensdag en vrijdag een recensie, op dinsdag en zaterdag gedichten en op donderdag een interview. Iedere zondag wordt de nieuwsbrief verstuurd met daarin onder meer de verwijzingen naar de publicaties van de afgelopen week.
Elke derde zaterdag van de maand is voor de Klassiekers.

In 2018 verschenen de nummers 555 t/m 567 van het Meandermagazine. Het magazine werd in zijn oude vorm wekelijks verstuurd.
De eerste nieuwe nieuwsbrief verscheen 16 december 2018. De eerste Klassiekernieuwsbrief verscheen ook op die datum. Elke zondag wordt er een nieuwsbrief verstuurd, de Klassieker nieuwsbrief iedere derde zondag van de maand.
Op de nieuwsbrief verschenen ook Nieuwsflitsen en Oproepen, Mededelingen en een herdenking van de in 2018 overleden dichters.

Op de nieuwe website verschenen een In Memoriam voor Rob de Vos, een herinnering aan Joop Leibbrand (de grote man achter de Klassiekers en de recensierubriek, die in 2015 overleed), de geschiedenis van Meander, de jaarrekening 2017 en de privacyverklaring.

 

De poëZiewedstrijd 2018 (gedichten met beeld) werd na het overlijden van Rob voortijdig – en zonder winnaar – gesloten vanwege het niet kunnen ontsluiten van de inzendingen. We plaatsten het favoriete gedicht van Rob, met bijbehorende beelden, geschreven en gemaakt door Geert Viaene.
Het bestuur besloot de Meander Dichtersprijs te hernoemen tot de Rob-de-Vos dichtersprijs. Voor 2019 zal een nieuwe wedstrijd uitgeschreven worden.

 

Inhoudelijk overzicht

Gedichten plus een bijbehorend interview

Van de volgende dichters publiceerden wij in 2018 gedichten plus een bijbehorend interview, op volgorde van publicatie: Hanneke van Eijken * Joris Denoo * Huub Oosterhuis * Lies van Gasse * Ted van Lieshout * F. Starik (herhaling) * Astrid, Jana en Frouke Arns * Herman Rohaert * Els Moors * Frank Pollet * Jaap van den Born * Rinske Kegel * Guy Commerman * Peter Holvoet-Hanssen * Hero Hokwerda * Gerda Blees * Jan-Paul Rosenberg * Tsead Bruinja * Jos van Hest * Jelmer Esmyn van Lenteren * Steven Van Der Heyden * Bibi Dumon Tak * Koen Stassijns * Delphine Lecompte.

Interviewers in 2018: Laura Demelza Bosma, Inge Boulonois, Yvonne Broekmans, Marten Janse, Sacha Landkroon, Alja Spaan, Sander de Vaan en Elly Woltjes.

 

Gedichten

Verder plaatsten we gedichten van, op volgorde van publicatie: Babette Groos * Annette Akkerman * Taco van Peijpe * Pieter Van de Walle * Arjen van Meijgaard * Wim Vandeleene * Marjan de Ridder * Vera Steenput * Annemarie Van Harten * Robin Wim Hutse * Jan De Bruyn * Xander L Jongejan * Theo Danes * Wouter van Heiningen * Martin Reints * Francis de Preter * Stephan Zonder * Tonnie Meewis * Melis van den Hoek * Steven van der Heyden * Bart Plouvier * Richard L. Nobbe * Peter de Volder * Vera Steenput * Niels Raaijmakers * Elle Werners * Henrica Baeken * Jan De Bruyn * Christiaan de Werd * Geert Jan Beeckman * Monica Boschman * Carmien Michels * Hugo de Haas van Dorsser * Paul Bogaert * Hannie Rouweler * Anton Gerits * Christiaan Abbing * Geert Briers * Hugo Verstraeten * Paul Vincent * Peter Prins * Rogier de Jong * Halil Gür * Antoon Van den Braembussche * Nelleke Lamme-den Boer * Paul Soete * Bianca Boer * Annemie Deckmyn * Inge Nicole * Margreet Schouwenaar * Karel Wasch * Saskia Stehouwer * Bert Bevers * Joris Brussel * Edith de Gilde * Siel Verhanneman * Frits Criens * Anke Labrie * Saskia van Leendert * Koen Snyers * Gerard Beentjes * Rens van Hoogdalem * Eke Mannink * Peter de Volder * Serpil Karisli * Harmen Malderik * Miel Vanstreels * Onno-Sven Tromp * Petra van Rijn * Els de Groen * Kees Godefrooij * Willem Tjebbe Oostenbrink.

Als Kerstspecial werd het project dichtdruk getoond, een samenwerking tussen Grafisch Atelier Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en Reuring. Als eerste een gedicht van Joris Miedema bij een houtsnede van Piet Lont, als tweede een gedicht van Inge Nicole bij een collage van Nicola Kloosterman.

Aandacht werd gegeven aan de winnende gedichten uit de lente-poëziewedstrijd Young Poets, georganiseerd door het Letterkundig Centrum Limburg (voor jongeren van 14 tot en met 25 jaar) van: Nathan Van der Borght, Thijs Joores en Casper Vliet.
Er verscheen een voorpublicatie van drie gedichten uit de bundel Open de Koepel, geschreven door de organiserende dichters van dit project dat door de Haarlemse Dichtlijn werd gerealiseerd.

 

Recensies

Er werden 153 recensies op de site gepubliceerd. Ze worden veel gelezen, zoals onder andere blijkt uit reacties op Facebook. De recensies hebben volgens lezers over het algemeen een hoge kwaliteit; de recensenten zijn neerlandicus en/of dichter.
Vrijwel alle grote en kleine uitgeverijen houden ons van de verschijning van nieuwe poëziebundels op de hoogte. Ook van hen krijgen we regelmatig reacties, waaruit blijkt dat zij de recensies waarderen, ook als ze minder positief uitvallen.

Als recensenten werkten in 2018 mee: Yolandi de Beer, Inge Boulonois, Laura Demelza Bosma, Maurice Broere, Ezra Burns, Hans Franse, Eric van Loo, Romain John van de Maele, Herbert Mouwen, Ernst Jan Peters, Levity Peters, Hans Puper, Lennert Ras, Paul Roelofsen, Johan Reijmerink, Ivan Sacharov, Peter J.R. Vermaat en Joop de Vries.
Hans Puper had de coördinatie van de recensierubriek, vanaf voorjaar 2018 nam Eric van Loo een deel van de redactiewerkzaamheden op zich.

Meander Klassiekers

Er verschenen deze jaargang acht besprekingen van bijzondere gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters. In 2018 kwamen de nummers 219 t/m 221 nog in oude vorm uit, nummer 222 verscheen op de oude site meandermagazine.net.
Op de nieuwe website verschenen de Klassiekers 223 t/m 226. De eerste nieuwe Klassieker nieuwsbrief verscheen op 16 december 2018 met daarin Klassieker nr. 226.

De volgende auteurs leverden in het jaar 2018 bijdragen aan de Klassiekers: Inge Boulonois, Jan Buijsse, Joost Dancet, René Leverink, Simon Mulder en Joop de Vries.

Eric van Loo verzorgde ook dit jaar de redactie van de Klassiekers.

Januari 2018 zijn de abonneebestanden van de Klassiekers en het Meander Magazine door Rob de Vos samengevoegd. De Klassiekers verschenen jarenlang op woensdag, vanaf 2017 op een zaterdag in het midden van de maand. Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is als vaste verschijningsdatum de derde zaterdag van de maand gekozen.

De Klassiekers maken vanaf september 2018 deel uit van de nieuwe website van Meander. Het adres dat tot die tijd werd gebruikt (klassiekegedichten.net) is niet meer beschikbaar. Er is een begin gemaakt met het overzetten van de besprekingen op klassiekers.net naar de nieuwe website van Meander. Momenteel zijn de jaargangen 2016, 2017 en 2018 op de nieuwe website terug te vinden.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Literatuursite Meander trad per 15 april af, op de voorzitter na. Edith de Gilde (oud penningmeester/secretaris) en Wout Joling werden opgevolgd door Wouter van Heiningen als secretaris en Peer van den Hoven als penningmeester.
Alja Spaan, door Rob de Vos per 15 februari 2018 voorzitter gemaakt, werd tevens als coördinator aangesteld.

Van het oude bestuur werd op 6 oktober afscheid genomen evenals van oud-medewerker Gerard Kool. We zijn hem en het oude bestuur dankbaar voor hun raadgevingen, ondersteuning en vertrouwen.

Het nieuwe bestuur kwam een aantal keren tezamen. De vergaderingen waren niet openbaar.

Medewerkers

De redacties (Klassiekers, recensies, gedichten) organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon. Het afgelopen jaar werd natuurlijk veelvuldig gecommuniceerd met alle medewerkers en het bestuur over de ontstane problemen en voortgang; Hans Puper en Eric van Loo waren het nauwst betrokken bij de doorstart.

In november werd gestart met een serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ zodat de lezer vanaf de site kennis kan maken met de mensen achter de schermen. Aan bod kwamen Tijs van Bragt, Hans Franse, Sander de Vaan, Inge Boulonois en Levity Peters. De serie loopt in het nieuwe jaar door.
De gesprekken werden afgenomen door Marten Janse en Alja Spaan.

Yvonne Broekmans deed de eindredactie van alle interviews.

Als nieuwe medewerkers verwelkomden wij Marten Janse (interviews) en Sacha Landkroon (interviews, ingezonden gedichten).
Joris Miedema vertrok als medewerker (interviews).

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De webmaster is de enige betaalde kracht binnen Meander.

Op 6 oktober werd de eerste Meandermedewerkersbijeenkomst gehouden in Alkmaar. Het was een prettige manier van kennismaken die zeker in de toekomst herhaald gaat worden.

Stichting

Per 31 december 2018 bestond het stichtingsbestuur – zoals genoemd – uit Alja Spaan (voorzitter), Wouter van Heiningen (secretaris) en Peer van den Hoven (penningmeester).

Alkmaar, 14 januari 2019