Jaarverslag 2019  

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet.
Meander richt zich daarbij primair op poëzie, en vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie.

In 2019 waren er geen grote problemen. De website en de publicaties daarop liepen soepel en werden graag gelezen. Ook de zondagse nieuwsbrieven, in de nieuwe vorm verstuurd vanaf 16 december 2018, werden goed ontvangen.

In 2019 verschenen de nieuwsbrieven met nummers 4 tot en met 52. Hierin naast het overzicht van de wekelijkse publicaties ook nieuwsflitsen, oproepen, mededelingen, de rubriek Meander op andere plaatsen en aandacht voor overleden dichters.
Ze werden verzameld op de website onder het kopje Archief.

Het publicatieschema bleef hetzelfde, namelijk maandag, woensdag en vrijdag een recensie, op dinsdag en zaterdag gedichten en op donderdag een interview, maar de zondag kwam erbij met columns van vaste columnisten of af en toe een gastschrijver. Omdat het inzenden van losse kopij in vlagen gebeurt, is er voor de dinsdag zo nu en dan een korte column naar aanleiding van een dichtregel.
Elke derde zaterdag van de maand blijft voor de Klassiekers.

Er was een zomerstop van 15 juli tot 12 augustus en tijdens Eerste en Tweede Kerstdag werd er niet gepubliceerd.

We lanceerden in oktober onze nieuwe Facebookpagina onder de noemer Meander Poëzie. De pagina Meander Redactie kwam daarmee te vervallen.

De Rob-de-Vos dichtersprijs (de opvolger van de Meander Dichters Prijs) werd verzorgd door de nieuwe medewerker Janine Jongsma. Een door haar samengestelde jury koos Mandy Eggerding als winnaar. Zij ontving de Rob de Vos-trofee en een bedrag van honderd euro. Er was uitgebreid aandacht voor haar en de overige winnaars en eervolle vermeldingen.

Half november 2019 stortte Janine Jongsma zich enthousiast op het redacteurschap van de recensies, nadat Hans Puper aangaf daar per 1 januari 2020 mee te zullen stoppen.
De inwerkperiode en de samenwerking met Hans Puper en diens rechterhand Eric van Loo verliepen uitstekend. Janine Jongsma zal hem aan haar zijde houden.
Hans Puper blijft gelukkig wel recensies schrijven.

Meander ondertekende de protestbrief van Jeroen van der Kan teneinde het televisieprogramma Boeken van de VPRO te kunnen behouden.

 

 

Inhoudelijk overzicht

Interview plus bijbehorende gedichten

Van de volgende dichters publiceerden wij in 2019 gedichten plus een bijbehorend interview, op volgorde van publicatie: Machiel Pomp * Atze van Wieren * Eelkje Christine Bosch * Radna Fabias * Truus Roeygens * Moya De Feyter * Ali Serik * Coenraedt van Meerenburgh * Marieke Eggermont * Willemijn Kranendonk * Mieke van Zonneveld * Laura Tack * Jeanine Hoedemakers * Liesbeth Aerts * Remko Koplamp * Ralf Thenior * Meity Völke * Rosa Schogt * Paul Bezembinder * Frits Criens * Femke Vindevogel * Marijke Van Thielen * Meliza de Vries * Gijs ter Haar * Frans A. Brocatus * Roberta Petzholdt * Theo Danen * Pieter Boskma * Saskia Stehouwer * Christiaan Abbing

Interviewers in 2019: Inge Boulonois, Hans Franse, Marten Janse, Sacha Landkroon, Mirthe Smeets, Alja Spaan, Sander de Vaan en Elly Woltjes.

 

Gedichten

Verder plaatsten we gedichten van, op volgorde van publicatie: Bert Struyvé * Jelle Jan Klinkert * Marcel Ozymantra * Bhai * Frank Van Den Houte * Merve Önder * Bart Verstraete * Jan Van Gompel * Mahlu Mertens * Hedwig Du Jardin * Anne E. Karelse * Geert Zomer * Rogier de Jong * Jeanet Kingma * Hans Van Miegelbeek * Méland Langeveld * Marijke Hooghwinkel * Joris Iven * Jan M. Meier * Denise Kamp * Marc Thiefenthal * Luc C. Martens * Ronald M. Offerman * Bauke Steenhuisen * Lies Jo Vandenhende * Erna Schelstraete * Jan De Bruyn * Wim van Strien * Aly Freije * Mark de Kok * Steven Van Der Heyden * Els de Groen * Greta Monach * Hans F. Marijnissen * Inge Boulonois * Dick Roggen * Yvette Rombouts * Jan J.B. Kuipers * Frans Terken * Johanna Kruit * Eddy Geerlings * Michelle Andon * Marnix Raes * Twan Vet * Toon Dekeukeleire * Anja Sligter * Koen Vlerick

Er waren bloemlezingen van nieuwjaargedichten en kerstgedichten, samengesteld door de redactie. Over het thema Vrijheid (uit de poëzieweek van 2019) publiceerden Job Degenaar, Levity Peters, Koen Vlerick, Annewies van Ess, Chantal Sap, Inge Boulonois, Bernard Lichaard en Cora de Vos.
De redactie maakte haar eigen top 10 uit de top 100 van de Türing Gedichtenwedstrijd.
Op 4 mei was er een bloemlezing gedichten ter herdenking van de oorlogsdoden.
Er was een In Memoriam voor Patty Scholten, Anneke Reitsma alsook een voor Margo Verbiest, oud medewerker van Meander.

De serie De Favorieten van Meandermedewerkers startte.

 

 

Recensies

Er werden 168 recensies op de site gepubliceerd. Ze worden veel gelezen, zoals onder andere blijkt uit reacties op Facebook. De recensies hebben volgens lezers over het algemeen een hoge kwaliteit; de recensenten zijn neerlandicus en/of dichter.
Vrijwel alle grote en kleine uitgeverijen houden ons van de verschijning van nieuwe poëziebundels op de hoogte. Ook van hen krijgen we regelmatig reacties, waaruit blijkt dat zij de recensies waarderen, ook als ze minder positief uitvallen.
Meander onderscheidt zich in het literaire veld door de aandacht die wij aan debuterende c.q. onbekende dichters geven, daarnaast wordt vanzelfsprekend ook nieuw werk van gevestigde namen besproken.

Als recensenten werkten in 2019 mee: Inge Bak, Laura Demelza Bosma, Inge Boulonois, Maurice Broere, (gastrecensent) Marc Bruynseraede, Kamiel Choi, Hans Franse, Janine Jongsma, Eric van Loo, Romain John van de Maele, Herbert Mouwen, Ernst Jan Peters, Levity Peters, Hans Puper, Lennert Ras, Johan Reijmerink, Paul Roelofsen, Ivan Sacharov, Christina Vanderhaeghe, Peter J.R. Vermaat en Berry Vos.

Hans Puper had de coördinatie van de recensierubriek, ondersteund door Eric van Loo en vanaf half november bijgestaan door Janine Jongsma.

 

 

Columns

De columnisten zijn vrij in hun onderwerpskeuze. Elke eerste zondag van de maand was voor Jan Loogman, de tweede voor Eric van Loo, de derde voor Hans Franse en de vierde voor Hans Puper.
Voor de vijfde zondag (of incidenteel een dinsdag) waren er gastcolumnisten als Maurice Broere, Wouter van Heiningen, Rogier de Jong, Jan van der Vegt en Joop de Vries.
Van de Türing Gedichten Wedstrijd werd verslag gedaan door Jan Brinkman.

 

Meander Klassiekers

Er verschenen deze jaargang tien besprekingen van bijzondere gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters. In 2019 verschenen de Klassiekers 227 t/m 236.

De volgende auteurs leverden in 2019 bijdragen aan de Klassiekers: Inge Boulonois, Jan Buijsse, Joost Dancet, Jeroen van den Heuvel, René Leverink, Eric van Loo, Ernst Jan Peters en Pieter M. van Sterkenburg

Eric van Loo verzorgde ook dit jaar de redactie van de Klassiekers.

De oude website klassiekers.net is voorjaar 2019 uit de lucht gegaan. Op dit moment zijn alle klassiekers uit de jaren 2000 - 2001 - 2002 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 op meandermagazine.nl terug te vinden. Dit geldt eveneens voor diverse losse besprekingen uit de jaren 2003 - 2012. In de toekomst zullen ook de resterende oude klassiekers worden overgezet.

 

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Literatuursite Meander bestond in 2019 uit
Alja Spaan, voorzitter, Wouter van Heiningen, secretaris en Peer van den Hoven, penningmeester.
Alja Spaan bleef tevens coördinator.

Het nieuwe bestuur kwam een twee keer bij elkaar. De vergaderingen zijn niet openbaar. Overig overleg vond plaats per e-mail.

De webmaster trof een aantal keren Hans Puper en Eric van Loo en heeft wekelijks overleg met de voorzitter.

 

Medewerkers

De redacties (Klassiekers, recensies, gedichten) organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon.
Het afgelopen jaar waren er ontmoetingen tussen de voorzitter, de webmaster en Hans Puper en Eric van Loo.

De voorzitter had regelmatig online overleg met alle redactieleden.

In november 2018 werd gestart met een serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ zodat de lezer vanaf de site kennis kan maken met de mensen achter de schermen. De serie loopt nog steeds.
De gesprekken werden afgenomen door Marten Janse en Alja Spaan.

Yvonne Broekmans deed de eindredactie van alle interviews en de meeste columns.

Naast Janine Jongsma verwelkomden we als nieuwe medewerker: Inge Bak (recensies), Kamiel Choi (recensies), Jan Loogman (columnist), Hettie Marzak (recensies), Mirthe Smeets (interviews), Christina Vanderhaeghe (recensies) en Berry Vos (recensies).

We namen afscheid van Berry Vos, Romain John van de Maele, Lennert Ras en Elly Woltjes.

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De webmaster is de enige betaalde kracht binnen Meander.

 

 

Stichting en Financiën

 

Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld.

De penningmeester riep een aantal keren in de nieuwsbrief, zelfs in dichtvorm, donaties op. Een extra nieuwsbrief met inzicht in onze financiën had een geweldig resultaat. De Stichting ontving meer dan 2.000 euro aan donaties.

De kosten betreffen vooral de website.

De techniek achter Meandermagazine is geoptimaliseerd, maar blijft soms nog problemen geven waar gelukkig de webmaster altijd raad mee weet.

De jaarrekening 2019 en begroting 2020 staan -als Pdf bestand- ook online.

Per 31 december 2019 bestond het stichtingsbestuur – zoals genoemd - uit Alja Spaan (voorzitter), Wouter van Heiningen (secretaris) en Peer van den Hoven (penningmeester).

 

Alkmaar, 7 februari 2020