Jaarverslag 2020 

  

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet.
Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie.

2020 was een bewogen jaar. Voor Meander betekende het dat er juist in deze verwarrende tijden gretig gelezen werd. Poëzie zorgde voor troost en verbinding.
Onze website en de vaste publicaties daarop, alsmede onze nieuwsbrieven verschenen in een prettig en herkenbaar ritme. In de nummers 1 tot en met 48 publiceerden wij, naast het overzicht van de wekelijkse publicaties, nieuwsflitsen, oproepen, mededelingen en in memoriams.
De populaire rubriek Meander op andere plaatsen werd eind november opgevolgd door Poëzie op vreemde plekken.
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website onder het kopje Archief.

Het publicatieschema op de site bleef hetzelfde, namelijk maandag, woensdag en vrijdag een recensie, op dinsdag en zaterdag gedichten, op donderdag een interview en op zondag een column. Omdat het inzenden van losse kopij in vlagen gebeurt, is er voor de dinsdag zo nu en dan een korte column.
Elke derde zaterdag van de maand blijft voor de Klassiekers.

Er was een zomerstop van 13 juli tot 10 augustus.

De Rob-de-Vos dichtersprijs werd verzorgd door de Janine Jongsma. De door haar samengestelde jury koos als winnaar Daphne Schrijvers. Zij ontving de Rob de Vos-trofee en een bedrag van honderd euro. De eervolle vermeldingen kregen ook aandacht. Nieuw was het publiceren van het juryrapport, iets dat de deelnemende dichters erg op prijs stelden.

Redacties van kopij en recensies functioneerden uitstekend al moest Janine Jongsma haar kompaan Eric van Loo vanaf juni missen. In de kopijredactie was er een wisseling van de wacht; iets dat we om de zoveel tijd willen aanhouden.

 

Inhoudelijk overzicht

Interview

Van de volgende dichters publiceerden wij in 2020 een interview, op volgorde van publicatie:

Palescue * Wim Vandeleene * Akim A.J. Willems * Merel van Slobbe * Bas Jongenelen * Annelie David * Daniël Vis * Jens Meijen * Willem Tjebbe Oostenbrink * Judy Elfferich * Janine Jongsma * Dorien Dijkhuis * Frank van Pamelen * Inge Nicole * Jérôme Gommers * Demi Baltus * Elly Stolwijk * Peter WJ Brouwer * Heather Christle * Esmé van den Boom * Ton Peters * Miguel Santos * Astrid Dewancker * Jan M. Meier * Jeroen Vermeiren * Mauro Alberto Garcia * Wim van Til * Ko de Laat * Laurine Verweijen * Scott Rollins * Jabik Veenbaas * Tsead Bruinja * Wim Meyles * Bert Bevers * Klaas Jager * Maarten Buser * Monique Wilmer-Leegwater.
Bij het interview worden steevast een drietal gedichten van de auteur geplaatst.

Er werd één interview uit de openbaarheid gehaald op verzoek van direct betrokkenen.

Interviewers in 2020: Inge Boulonois, Leonore Hatt, Marten Janse, Sacha Landkroon, Jan Loogman, Truus Roeygens, Mirthe Smeets, Alja Spaan en Sander de Vaan.

De serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ loopt nog steeds. De gesprekken werden – op twee na – gevoerd door Alja Spaan. Yvonne Broekmans interviewde Alja Spaan en Marten Janse.

 

Gedichten

We publiceerden gedichten van, op volgorde van publicatie:
Johanna Geels * Ludo Bleys * Rand Helawi * Taco van Peijpe * Jan Servaes * Martin Wijtgaard * Elmer Kollaard * Rogier de Jong * Leen Verheyen * Elbert Gonggrijp * Paul Hautmans * Saskia van Leendert * Monica Boschman * Hans Rothuizen * Annelies van Dyck * Jolies Heij * Harmen Malderik * Aurora Guds * Astrid Arns * Shabnam Baqhiri * Rik Dereeper * Jan Kleefstra * Betty Puttemans * Christophe Vansteeland  * Sara De Lodder * Steven Van Der Heyden * Tijs van Bragt * Herman Rohaert * Judith Omtzigt * Julien Holtrigter * Mona Thomasse * Frans Thooft * Paul Degenaar * J.H. van Geemert * Henrica Baeken * Joris Miedema * Antony Samson * Koen Vlerick * Job Degenaar * Lena Vercauteren * Sandra Roobaert * Geert Jan Beeckman * Johanna Kruit * Alja Spaan * Sacha Landkroon * Pol Bracke * Ekster Alven * Wim van Strien * Bart Verstraete * Albert Hagenaars * Christophe Ywaska * Anne Marie de Wit * Anne E. Karelse * Jan van Peer * Stefaan Pauwels * Inge Boulonois * Edwin de Groot * Twan Vet * Hans Franse * Michaël Van Remoortere * Klaas Decock.

Er waren bloemlezingen van nieuwjaargedichten, gedichten rond Bevrijding, Moederdaggedichten. Er werd aandacht besteed aan het Alkmaars project Dichtdruk maar ook aan De Gedichtenwedstrijd.

 

Recensies

Er werden 164 recensies op de site gepubliceerd. Ze worden veel gelezen en hoog gewaardeerd, onze ervaren recensenten hebben een duidelijke eigen mening.
De aandacht die wij vooral aan debuten en onbekende dichters geven valt op; grote en kleine uitgeverijen delen graag hun uitgaven met ons.

Als recensenten werkten in 2020 mee: Inge Bak, Inge Boulonois, Maurice Broere, Marc Bruynseraede, Kamiel Choi, Hans Franse, Janine Jongsma, Eric van Loo, Hettie Marzak, Herbert Mouwen, Ernst Jan Peters, Levity Peters, Hans Puper, Johan Reijmerink, Paul Roelofsen, Ivan Sacharov, Peter J.R. Vermaat en Geert Zomer.

Janine Jongsma had de coördinatie van de recensierubriek, ondersteund door Eric van Loo, die zich helaas in juni moest terugtrekken. Na een korte periode met Rogier de Jong te hebben samengewerkt, klaart Janine Jongsma nu de klus alleen.

 

Columns

De columnisten zijn vrij in hun onderwerpkeuze. Elke eerste zondag van de maand is voor Jan Loogman, de tweede voor Eric van Loo, opgevolgd door Karel Wasch, de derde voor Hans Franse en de vierde voor Hans Puper. De vijfde zondag (en een enkele dinsdag) is meestal voor gastschrijver Rogier de Jong.
Johan Reijmerink verving Karel Wasch eenmaal.

 

Meander Klassiekers

Er verschenen dit jaar tien besprekingen van bijzondere gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters, de Klassiekers 237 t/m 246.
Bijdragen kwamen van Jan Buijsse, Joost Dancet, Jeroen van den Heuvel, Eric van Loo, Romain John van de Maele, Hettie Marzak, Simon Mulder, Dirk Rodenburg en Pieter M. van Sterkenburg.

Juni 2020 droeg Eric van Loo de redactie van de Klassiekers over aan Joost Dancet.

Sinds 2000 zijn er ruim 200 analyses verschenen op Meander. Recente Klassiekers en een overzicht vanaf 2000 zijn op de website terug te vinden.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Literatuursite Meander bestond in 2020 uit Alja Spaan, voorzitter, Wouter van Heiningen, secretaris en Peer van den Hoven, penningmeester.
Alja Spaan bleef tevens coördinator.

Het bestuur kwam een keer bij elkaar. De vergaderingen zijn niet openbaar. Overig overleg vond plaats per e-mail.
De voorzitter had regelmatig overleg met de webmaster en met Janine Jongsma. Ook kon zij indien nodig raad vragen aan Yvonne Broekmans en Hans Puper.

 

Medewerkers

De redacties organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon.

Yvonne Broekmans deed de eindredactie van alle interviews en de meeste columns.

Als nieuwe medewerker verwelkomden wij: Martijn Benders (recensies), Marc Bruynseraede (recensies), Joost Dancet (redactie Klassiekers), Leonore Hatt (interviews), Rogier de Jong (redactie recensies), Wim Platvoet (recensies), Truus Roeygens (interviews) en Sandra Roobaert (redactie kopij).
We namen afscheid van recensenten Laura Demelza Bosma, Levity Peters, Berry Vos en Christina Vanderhaeghe. Ook Rogier de Jong stopte.

Onze zeer gewaardeerde recensent Ernst Jan Peters moesten we onvrijwillig laten gaan. Hij overleed in maart 2020.

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De webmaster is de enige betaalde kracht binnen Meander.

 

Stichting en Financiën

Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld.
De penningmeester deed een oproep tot ondersteuning in een nieuwsbrief aan het begin van het jaar.

De kosten betreffen vooral de website. De techniek achter Meandermagazine is geoptimaliseerd, maar stelt ons soms nog voor raadsels die de webmaster gelukkig oplossen kan.

De jaarrekening 2020 en begroting 2021 staan -als Pdf bestand- ook online.

Per 31 december 2020 bestond het stichtingsbestuur uit Alja Spaan (voorzitter), Wouter van Heiningen (secretaris) en Peer van den Hoven (penningmeester).

 

Alkmaar, 14 februari 2021