“een leven zonder poëzie is geen leven”

In de serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ het vijfentwintigste gesprek, met doener Wouter van Heiningen. Hij is elke dag bezig met poëzie en ziet met tevredenheid een toenemende aandacht voor poëzie. En Meander betekent zeker iets: ‘Ik denk dat veel mensen gevoed worden op poëtisch gebied door Meander.’