“Poëzie en literatuur zijn een vorm van kunst, en kunst heeft meer nodig dan techniek, het schrijfvak alleen.”

In de serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ het zevenendertigste gesprek, met Jinze de Klerk. Over hoe het misschien nodig is voor een magazine als het onze om wat interactiever te worden, verbindingen aan te gaan, met ruimte voor discussie, debat, interpretatie en andere sociale media maar ook over poëzie en literatuur als een vorm van kunst.