Tsead Bruinja – Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok

Lennert Ras over de tweetalige nieuwe bundel van Tsead Bruinja, ‘Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok’/ ‘Hingje net alle klean op deselde kapstok’: ‘[Het] is een mooie afwisselende bundel met weemoed, pijn, slechtheid, maar vooral ook het goede.’ Een van de cycli maakt deel uit van een videokunstwerk dat Bruinja samen met Herman van Veen en Jules van Hulst maakte ter gelegenheid van ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’.