LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Jasper Mikkers – Eeuwigheid als ontbijt

12 jan, 2009

Poëzie Kort: Leven in de eeuwigheid van de liefde

door Bert van Weenen

Bij Nieuw Amsterdam verscheen een bundel met erotische, sterk op het lichaam gerichte poëzie van de zestigjarige Jasper Mikkers, die ook publiceerde onder de pseudoniemen Tymen Trolsky en Arthur Raven. Leven en vrijen komen bij Mikkers voortdurend samen: ‘Stijf van eeuwigheid staat het leven / alles is, niets gaat, niets komt / niets rest dan een hemel die zich kromt / boven de nevelveren van ons nest’. In Eeuwigheid als ontbijt vind je gedichten die naadloos aansluiten bij het sensuele werk van Adriaan Morriën (1912-2002). Het gaat hier om liefde die in de plaats komt van het geloof, zoals duidelijk blijkt uit het centrale gedicht ‘mooier dan voorheen’:

het ontbijt is snel opzij gezet
als koorzang opstijgt uit de kerk vlakbij
een oproep tot gebed weergalmt vanaf de minaret

de lokroep voor gelovigen is voor ons een teken
we strekken onze armen, kijken naar elkaar
en kussen tong en lippen, zijn hen dankbaar

zij die zingen in de kerken en zich ontzeggen
verheerlijken haar lijf en buigen zich voor haar
die ik bemin in tuin, aan tafel, in het bed

terwijl ze hun geloof belijden, luisteren naar preken
vloeien orgasmen door ons heen zoals de kralen
van een bidsnoer glijden door gelovige handen

haar lippen glanzen mooier dan voorheen
haar mond waarin mijn tong verdwaalt, geurt
lekkerder dan ooit, haar ogen stralen

een oase is de liefde voor wie zich weet omringd
door een woestijn van deugd; wanneer het volk
het hemelse bezingt, bloeit heimelijk haar jeugd

Nieuw Amsterdam, 48 blz., € 14,90. ISBN 9789046804353

     Andere berichten

Joris Iven – Onderdak

Poëzie in alles, die de werkelijkheid vat door Kamiel Choi - - In wat voor soort gedichten kun je wonen? Moeten het ondoorgrondelijke...

Ted van Lieshout – Ommouw me

Ted van Lieshout – Ommouw me

Wat voorbij gaat, blijft door Peter Vermaat - - Het zou wel eens onmogelijk kunnen zijn om in uitsluitend tekst een leesbeleving te geven...