LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Commentaren

Het commentaar van Kamiel Choi
Het commentaar van Kamiel Choi
Kamiel Choi voelt zich als recensent een gast in de wereld van de dichter. Het schrijven van een recensie ervaart hij als een bevrijding. Waarom spreekt het recenseren van poëzie hem zo aan? Het commentaar van Kamiel Choi.
Het commentaar van Anne Meerbergen
Het commentaar van Anne Meerbergen
In het commentaar van Anne Meerbergen nemen we vandaag de recensie van Jan van Gulik onder de loep die hij schreef over haar bundel 'Schipperen'. Meerbergen is erg tevreden over deze bespreking, ze zegt: 'Jan van Gulik is een attente lezer! De recensie is zo accuraat dat ik goedkeurend zat te knikken bij wat hij schrijft.'
Het commentaar van Dirk Mout
Het commentaar van Dirk Mout
Dirk Mout geeft de recensie die Ivan Sacharov schreef over zijn bundel, 'Onzegbaar is het blauw', een dikke onvoldoende. Het stoort hem dat er aannames worden gedaan en dat er voorbij wordt gegaan aan zwaardere thema's. Ook al is onze recensent enthousiast over de meer luchtige gedichten, volgens de dichter worden ze totaal verkeerd begrepen. Het commentaar van Dirk Mout.
Het commentaar van Marc Bruynseraede
Het commentaar van Marc Bruynseraede
Recensent Marc Bruynseraede geeft antwoord op de vraag waarom poëzie toch zo onvatbaar is. Hij citeert Antoon Van den Braembussche: ''Hoe kan ik spreken en schrijven ‘voorbij de woorden' ? Hoe kan ik iets zeggen dat onzegbaar is ?'' Het commentaar van Marc Bruynseraede.
Het commentaar van Alja Spaan
Het commentaar van Alja Spaan
De bundel 'Het langzaam voorovervallen' van de voorzitter en coördinator van Meander, Alja Spaan, kreeg veel lovende recensies. Alleen Onno-Sven Tromp, de recensent van Meander, was minder enthousiast. Spaan vond die bespreking tekortschieten, daarover praten we vandaag. Het commentaar van Alja Spaan.
Het commentaar van Hans Franse
Het commentaar van Hans Franse
We vroegen aan recensent Hans Franse hoe hij aankijkt tegen de vele poëziebijeenkomsten op Nederlandstalig grondgebied. Specifiek wilden we van hem horen of hij vindt dat dit de kwaliteit van de poëzie ten goede komt. Of werkt het juist ondermijnend? Het commentaar van Hans Franse.
Het commentaar van Marjet Cliteur
Het commentaar van Marjet Cliteur
In gesprek met Marjet Cliteur praten we over de recensie van 'Voor je er iets in ziet', geschreven door Hettie Marzak. De angst zou overheersen in deze bundel, volgens Marzak. De dichter zegt dat ze het liefste ziet dat de lezers ook om de gedichten zouden moeten lachen. Het commentaar van Marjet Cliteur.
Het commentaar van Hettie Marzak
Het commentaar van Hettie Marzak
Aan recensent Hettie Marzak stelden we de vraag of ze weleens onheus bejegend wordt na het publiceren van een recensie. Ze ontvangt helaas regelmatig zeer vervelende reacties. Ze legt die kritiek naast zich neer want: ‘Uitleg en duiding moeten niet van de dichter zelf komen, dat moet aan de lezers overgelaten worden.’ Het commentaar van Hettie Marzak.
Het commentaar van Merel van Slobbe
Het commentaar van Merel van Slobbe
Met Merel van Slobbe onderzoeken we de recensie van haar bundel 'De maan schijnt feller in de metaverse', door Æde de Jong. De bundel onderscheidt zich doordat deze als thema de digitale wereld heeft en als inhoud niet alleen poëzie, maar ook essays. De cultuur van het internet komt terug in de taal en in de vorm. Van Slobbe geeft aan dat de zoektocht naar een zachte technologie voor haar een belangrijke draad vormde bij het schrijven van de bundel.