LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Beleidsplan

Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet. Meander richt zich daarbij primair op poëzie, en vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft het bestuur de volgende beleidsvoornemens geformuleerd.

1. We willen voortgaan zoals Rob de Vos dat deed. Dat houdt in: uit liefde voor de poëzie, met de hand op de knip, en in het vertrouwen dat er elk jaar genoeg lezers bereid zullen zijn om een bedrag over te maken zodat het mogelijk is om Meander voort te zetten.
2. We willen een rustige website, helder en zonder boodschappen van economische aard die gericht zijn op de verhoging van omzet, winst, aandeelhouderswaarde en CEO-bonus. Een website dus zonder banners en reclame, die alleen gericht is op poëzie. We willen onafhankelijk zijn en werven daarom geen adverteerders.
3. We willen dat Meander gratis is en blijft voor lezers. Inderdaad, net als Facebook, maar Meander verkoopt uw gegevens niet door en u wordt als lezer van Meander niet lastiggevallen door mededelingen van verkopers.
Om te zorgen voor voldoende inkomsten kiest het bestuur voor donateursmanagement: met bestaande donateurs het contact onderhouden en daarnaast nieuwe donateurs werven.
4. Meander is een vrijwilligersorganisatie. Alle medewerkers – inclusief het bestuur – doen hun werkzaamheden om niet.

     Andere berichten

Interview Leen Raats

Interview Leen Raats

'Als je iets écht graag wil, mag je dat nooit loslaten, want dan ga je een beetje dood van binnen' door Annet Zaagsma - Leen Raats (1984)...

Wouter van Heiningen

Wouter van Heiningen (1963) is directeur van Bibliotheek Maassluis|Midden Delfland en sinds 2010 secretaris/penningmeester van de...