LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Column

Honderd Jaar Dada
Honderd Jaar Dada
Hans Franse over een kunststroming die geen kunststroming was, maar alles te maken had met de Eerste Wereldoorlog: DADA. Een groep kunstenaars, bijeengebracht door de vlucht voor de oorlog, brak de taal die medeverantwoordelijk was voor die onmenselijke o
Sneeuwwitje op haar Elburgs
Sneeuwwitje op haar Elburgs
Wie kent niet het sprookje van Sneeuwwitje, die volgens een toverspiegel de mooiste van het land is, hetgeen de woede wekt van haar stiefmoeder de koningin. Dichter Jan G. Elburg zette dit sprookje drastisch naar zijn hand en creëerde een heel nieuwe ver
Anders gebekte buren
Anders gebekte buren
Rogier de Jong over ‘het Vlaamse gevoel versus Hollands verstand’. Het Nederlandse taalgebied kent twee dichtvormen, een Zuidelijke en een Noordelijke, die blijkbaar uit elkaar drijven. Maar is dat erg? Wellicht beïnvloeden we elkaar over de grens he
Poëzie op straat
Poëzie op straat
Een lentedag brengt Jan Loogman in beweging. Een momentopname in de levendige stad Gouda, waar de straatpoëzie de boodschap lijkt te hebben ‘leef niet zomaar, sta stil en reflecteer’. Het lentegevoel maakt hem weerspannig en brengt hem naar de markt.
Hedendaagse epiek: de traditie als contrast
Hedendaagse epiek: de traditie als contrast
Maarten Buser schreef een column als reactie op een stuk van Pieter Sierdsma en een van Marc van Bruynseraede. Een uiteenzetting van een aantal gedachten over de rol van epiek en het epos in de Nederlandse poëzie van nu, met voorbeelden van een aantal di
Wat het bloeivermogen van woord en syntaxis vermag
Wat het bloeivermogen van woord en syntaxis vermag
Hans Puper: ‘Toen ik nog redacteur van de recensierubriek was, kreeg ik eens een bundel met daarbij een uitgebreide toelichting van de dichter over zijn bedoelingen. Ik vroeg mij af of hij het niet beter bij dat stuk proza had kunnen laten, want dat had
Hooft en Vondel
Hooft en Vondel
Hans Franse over Hooft en Vondel, twee reuzen, en twee verschillende kathedralen, beide vervuld van de mooiste poëzie uit de zeventiende eeuw. Het werk van Vondel is vergelijkbaar met een overladen, sierlijke maar indrukwekkende barokkerk, dat van Hooft
Maurits Mok en de Oorlog
Maurits Mok en de Oorlog
Het werk van de Joodse dichter en prozaïst Maurits Mok is sterk doordrongen van het besef van tijdelijkheid, van een algemene misschien naamloze Schepping maar geen gelatenheid of verbijstering tekent de epische poëzie van Maurits Mok, eerder een koppig
De Zeeuwse canon (III)
De Zeeuwse canon (III)
In het laatste deel van de Zeeuwse canon geeft Rogier de Jong een overzicht van alle Zeeuwse dichters maar ook een ontroerend voorbeeld van de poëzie van Hans Verhagen die de tegenstellingen in zichzelf op een spirituele manier probeerde te overbruggen.