LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Privacyverklaring Stichting Literatuursite Meander

Privacyverklaring Stichting Literatuursite Meander

Hoe gaan wij om met uw privacy?
Stichting Literatuursite Meander vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (via de website of op een andere manier) aan ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en e-mailadres die u bij ons heeft opgegeven.
Wanneer u abonnee bent of was, donateur, medewerker of auteur, heeft u waarschijnlijk ook uw huisadres, bankgegevens, geboortedatum en eventuele btw-nummer bij ons opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Informeren: Wij sturen u wekelijks een nieuwsbrief met daarin informatie over onze organisatie en laatste publicaties.
Netwerkvorming: Wanneer zich specifieke situaties voordoen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn en/of waar wij u graag bij willen betrekken, dan nemen wij contact met u op via de mail.

Beveiliging en bewaartermijnen
Stichting Literatuursite Meander zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. De persoonsgegevens worden zo lang als noodzakelijk is voor de eerdergenoemde doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Voor betaalgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar.
Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. In de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dit kan wel de functionaliteit van de website beïnvloeden.
Meldplicht datalekken
Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij bij (het vermoeden van) een ernstig datalek direct een melding moeten doen bij autoriteit persoonsgegevens. Soms moeten wij het datalek ook melden aan betrokkenen. We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.
Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Literatuurwebsite Meander, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u contact opnemen via privacy.meander@gmail.com
Wij kunnen daarbij om een kopie van uw legitimatie vragen. Het kan zijn dat er kosten aan uw verzoek zijn verbonden.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website of in onze nieuwsbrief.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via privacy.meander@gmail.com

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 13-06-2018

     Andere berichten

Een sonnet voor lege kerken

door Rogier de Jong   Hoe groot de kerkdichtheid in Nederland is zou ik niet weten, maar in Engeland is ze enorm. Bijna overal stuit...

Interview Ludwig Van de Voorde

‘Onbehandeld het mooist’ door Kamiel Choi   © Annemie De Taeye   Ludwig Van de Voorde is winnaar van de 4e ZEEF-poëzieprijs met...