LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Jaarverslag 2022

  

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet.
Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, besprekingen van afzonderlijke gedichten en columns) over Nederlandstalige poëzie.

2022 was een betrekkelijk rustig jaar voor Meander. Hoewel de wereld aan de vooravond van grote veranderingen staat (Covid, oorlog, inperking van de globalisering en klimaatomwenteling) draaide Meander onverstoorbaar voort.

Onze website en de vaste publicaties daarop, alsmede onze nieuwsbrieven verschenen in een prettig en herkenbaar ritme. In de nummers 1 tot en met 48 publiceerden wij, naast het overzicht van de wekelijkse publicaties, nieuwsflitsen, oproepen, mededelingen, wedstrijden, prijzen en in memoriams.

De serie Readymades door Jos van Hest is populair maar bovenaan stond onze serie rond de vraag Wat Maakt Een Gedicht Goed? Veel besproken op de sociale media en gretig beantwoord door onze medewerkers en tal van dichters. Sinds enkele weken reageren medewerkers op de vraag naar hun favoriete dichtregels of strofen.

Ook onze recensies, interviews en columns worden volop gedeeld en besproken op de sociale media en geven zelfs soms aanleiding tot hoog oplopende discussies.

De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website onder het kopje Archief.
Het publicatieschema op de site bleef hetzelfde, namelijk maandag, woensdag en vrijdag een recensie, op dinsdag en zaterdag gedichten, op donderdag een interview en op zondag een column.
Elke derde zaterdag van de maand is als vanouds voorbehouden aan de Klassiekers.

Er was een zomerstop van 11 juli tot 8 augustus.

De organisatie van de poëziewedstrijd, de Rob de Vos-prijs werd opnieuw verzorgd door Janine Jongsma. De door haar samengestelde jury ontving dit jaar 249 gedichten, dat waren er meer dan vorig jaar. Er waren tien genomineerden. Als winnaar werd Jan-Paul Rosenberg gekozen. Hij ontving de Rob de Vos-trofee en een bedrag van honderd euro. De tweede prijs (boekenbon 50 euro) ging naar Aleid Bos, de derde (boekenbon 25 euro)naar Bowy Schouten. De overige genomineerden kregen een eervolle vermelding; hun gedicht werd gepubliceerd. Het publiceren van het juryrapport werd door de deelnemende dichters erg op prijs gesteld.

Meander (Hans Puper) organiseerde onder de noemer Meander Live tot nu toe twee optredens van dichters die in Meander besproken werden. Hij deed dat in samenwerking met het Zutphense Luxor Theater en Literair Zutphen. Het bijzondere van Meander Live is dat dichters hun laatstverschenen bundel integraal voorlezen. Daarmee doe je de bundel recht vanwege de thematiek en samenhang tussen de gedichten. Het ging om De spronglaag van Esther Jansma en Bewijs van bewaring van Iduna Paalman. Helaas kon Esther Jansma door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn. Zij werd vervangen door haar man Wiljan van den Akker, die eveneens dichter is.  

Redacties van kopij en recensies functioneerden zoals we dat inmiddels gewend zijn, kundig, ervaren, zorgvuldig en behoedzaam. Al onze medewerkers zijn intensief bij poëzie betrokken en werken met veel enthousiasme aan ons magazine.
We konden hen bedanken voor hun inzet tijdens een medewerkersdag die in september in Westervoort gehouden werd. Voor sommigen was dat de eerste keer dat ze elkaar ‘in het echt’ ontmoetten.

 

Inhoudelijk overzicht
Interviews
In 2022 interviewden wij de volgende dichters, op volgorde van publicatie:
Daan Bronkhorst * Kick van der Veer * Sasja Janssen * Marc Tiefenthal * Ineke Riem * Joris Miedema * Toon Vanlaere * Nicolas Van Herck * Monique Leferink op Reinink * Ton Naaijkens (vertaler Barbara Köhler) * Lieke Gorter * Joris Iven * Peter Verhelst * Lilian Zielstra * Marjolijn Kool * Ruth Lasters * Monique Bol * Herlinda Vekemans * August Tholen * Maria Barnas * Hilde Pinnoo * Frank Diamand * Anneruth Wibaut * Cora de Vos * Hans Puper (recensent en columnist)* Pieter Sierdsma * Kim Longwood * H.C. ten Berge * Alara Adilow * Jantine de Jong * Anne Provoost * Romain John van de Maele * Rikkert Zuiderveld * Geert Viaene * Marijke Hanegraaf * Marjolijn van Heemstra * Albert Hagenaars * Mathijs Sanders (literatuuronderzoeker) * Peter van der Vlis * Iduna Paalman * Jane Leusink.
Bij elk interview worden steevast drie gedichten van de auteur geplaatst.

Interviewers in 2022: Inge Boulonois, Martin M Aart de Jong, Jan Loogman, Mirthe Smeets, Alja Spaan, Marc Tiefenthal, Sander de Vaan, Cora de Vos, Monique Wilmer-Leegwater, Christophe Ywaska en Annet Zaagsma.
Gastinterviewers waren Paul Bezembinder, Kamiel Choi, Marten Janse, Janine Jongsma en Hans Puper.

De ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ werden gevoerd door Alja Spaan.


Gedichten
We publiceerden gedichten van, op volgorde van publicatie:
Wouter Veldboer * Marijn Pelkmans * Monique Leferink op Reinink * Taco van Peijpe * Emma Acke * Erwin the Librarian * Klaartje Van Camp * Jan M. Meier * Eddy Steenvoorden * Pieter Sierdsma * Allard van Gent * Caty Moerman * Inge Boulonois * Wim Vandeleene * Jelle Jan Klinkert * Liesbeth V. Hafenrichter * Pol Bracke * Richard Klapwijk * Petra Sips * Enno de Witt * Ludo Bleys * Erna Schelstraete * Rinske Kegel * Koen Vlerick.

De series Mijn Favorieten en Wat Maakt Een Gedicht Goed? liepen het hele jaar door.

We publiceerden onze keuze van de beste bundels uit 2021, een verslag van de prijsuitreiking van De Gedichtenwedstrijd en schonken aandacht aan de nominaties voor de C. Buddingh’-prijs. Medewerkers kozen eindejaarsgedichten.


Recensies
Er werden 137 recensies (waaronder een aantal longreads) op de site gepubliceerd. Ze worden veel gelezen en hoog gewaardeerd, onze ervaren recensenten hebben een duidelijke eigen mening.
De aandacht die wij vooral aan debuten en onbekende dichters geven valt op; grote en kleine uitgeverijen delen graag hun uitgaven met ons.

Als recensenten werkten in 2022 mee: Inge Boulonois, Maurice Broere, Marc Bruynseraede, Kamiel Choi, Marc Eyck, Hans Franse, Jeanine Hoedemakers, Æde de Jong, Janine Jongsma, Adriaan Krabbendam, Hettie Marzak, Herbert Mouwen, Wim Platvoet, Hans Puper, Johan Reijmerink, Paul Roelofsen, Ivan Sacharov, Tom Veys, Peter J.R. Vermaat, Douwe Wilts.

Hendrik-Jan de Wit was eenmalig gastrecensent.

We namen na acht jaar en 250 recensies afscheid van Hans Puper als recensent. Als columnist blijft hij schrijven en zo nu en dan een interview gaat hij ook niet uit de weg.

Janine Jongsma had de coördinatie van de recensierubriek, ondersteund door Jinze de Klerk.


Columns
De columnisten zijn vrij in hun onderwerpkeuze. Elke eerste zondag van de maand is voor Jan Loogman, de tweede voor Rogier de Jong, de derde voor Hans Franse en de vierde voor Hans Puper.

Op de vijfde zondag of op een kopijlozedag waren er gastcolumns van Marc Bruynseraede, Wouter van Heiningen, Bram Mieras, Pieter Sierdsma en Jan van der Vegt.

Bijzonder zijn de series zoals ‘het luminisme van Gorter’ (Hans Puper), de Zeeuwse canon (Rogier de Jong), Literaire herinneringen aan Groningen (Rogier de Jong) en Instagram en poëzie (Wouter van Heiningen).

 

Meander Klassiekers
Er verschenen dit jaar tien besprekingen van bijzondere gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters, de Klassiekers 257 t/m 266.

Bijdragen kwamen van Joost Dancet, Rogier de Jong, Hettie Marzak en Herbert Mouwen.

Sinds 2000 zijn er ruim 200 analyses verschenen op Meander. Recente Klassiekers en een overzicht vanaf 2000 zijn op de website terug te vinden.

De redactie van de Klassiekers ligt nog steeds bij Joost Dancet.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting Literatuursite Meander bestond in 2022 uit Alja Spaan, voorzitter, Wouter van Heiningen, secretaris en Peer van den Hoven, penningmeester.
Alja Spaan bleef tevens coördinator.

Overleg vond plaats per e-mail of via de chat. De voorzitter had regelmatig overleg met de webmaster, met Janine Jongsma, Yvonne Broekmans en Hans Puper.

 

Medewerkers
De redacties organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon.

Yvonne Broekmans deed de eindredactie van alle interviews en de meeste columns.

Als nieuwe medewerker verwelkomden wij: Martin Max Aart de Jong (interviews), Rogier de Jong (columns), Æde de Jong (recensies), Marc Thiefenthal (interviews), Tom Veys (recensies), Cora de Vos (interviews), Douwe Wilts (recensies) en Monique Wilmer-Leegwater (nieuwsflitsen en interviews).

Nieuwkomer Adriaan Krabbendam (recensent) verloren wij veel te snel, hij overleed 18 juli 2022.

We namen afscheid van Marc Eyck (recensent),  Sacha Landkroon (interviews en beoordeling kopij), Wim Platvoet (recensent), Karel Wasch (columns) en Christophe Ywaska (interviews).

Jan Loogman beperkte zich tot het schrijven van columns. Oud-medewerker Yolandi de Beer kwam weer terug (recensent).

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er werden en worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De webmaster is de enige betaalde kracht binnen Meander.

 

Stichting en Financiën
Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld. De penningmeester deed het voorstel tot ‘beleg in poëzie’ in een speciale nieuwsbrief van 15 mei.

Ongeveer een derde van de kosten betreffen de website. De techniek achter Meandermagazine is geoptimaliseerd.
Daarnaast gaat bijna een derde deel op aan portokosten.

De jaarrekening 2022 en begroting 2023 staan – als pdf bestand – ook online.

Per 31 december 2022 bestond het stichtingsbestuur uit Alja Spaan (voorzitter), Wouter van Heiningen (secretaris) en Peer van den Hoven (penningmeester).

Alkmaar, 20 januari 2023

 

 

 

 

     Andere berichten

Een sonnet voor lege kerken

door Rogier de Jong   Hoe groot de kerkdichtheid in Nederland is zou ik niet weten, maar in Engeland is ze enorm. Bijna overal stuit...

Ludwig Van de Voorde

‘Onbehandeld het mooist’ door Kamiel Choi   © Annemie De Taeye   Ludwig Van de Voorde is winnaar van de 4e ZEEF-poëzieprijs met...

Het commentaar van Maurice Broere

Het commentaar van Maurice Broere

De lezer heeft altijd gelijk door Maurice Broere - (Straatpoëzie Veenendaal) - Als de lezer altijd gelijk heeft, heeft de recensent dat...