LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Werkwijze en medewerkers

Onze werkwijze en onze medewerkers delen wij graag met u. Elke medewerker heeft zijn of haar specialisatie of voorkeur, zijn of haar eigen signatuur. Elke medewerker is vrijwilliger van het jaar!

 

Hoe komt een recensie tot stand?

Een recensent kiest een bundel uit de lijst met beschikbare bundels of wordt door de redacteur verrast met een bundel. Hij/zij stuurt naderhand de recensie naar de redacteur. Deze leest de recensie en kijkt hem na. Bij onduidelijkheden wordt er overleg gepleegd. De redacteur deelt met de recensent de publicatiedatum en gaat aan de slag om de tekst op te maken en in te plannen.

Redactie 
Janine Jongsma

Recensenten
Yolandi de Beer
Inge Boulonois
Maurice Broere
Marc Bruynseraede
Britt Corporaal
Kamiel Choi
Hans Franse
Jan van Gulik
Jeanine Hoedemakers
Yolande de Kok
Hettie Marzak
Hans Puper
Paul Roelofsen
Ivan Sacharov
Onno-Sven Tromp
Peter Vermaat
Tom Veys
Jeroen van Wijk
Douwe Wilts

 


Wie stelt de commentaren samen?

De rubriek Commentaren bestaat uit twee onderdelen. Of een recensent beantwoordt een vraag van de redactie, of een dichter, van wie een recensie is geplaatst van zijn bundel, gaat in gesprek met de redacteur over hoe hij die recensie heeft ervaren. Het gesprek wordt door de redacteur uitgewerkt tot een artikel. In beide gevallen maakt de redacteur de tekst op en zorgt voor het inplannen op de site.

Redactie
Janine Jongsma

 

Wat gebeurt er als ik kopij instuur?

Alle kopij komt binnen op ons redactieadres. Dat adres wordt beheerd door de coördinator. De kopij wordt in een google werkbestand gezet waarin de redacteuren kunnen werken. Zij geven hun feedback en zeggen ja of nee tegen een publicatie. De inzenders krijgen van de coördinator een mail met daarin het antwoord van de redactie plus de feedback. De coördinator verzorgt de publicatie.

Coördinator
Alja Spaan

Redactie kopij
Paul Bezembinder
Cora de Vos
Sandra Roobaert

 

Hoe komt een interview tot stand?

De coördinator geeft de interviewers namen door van een verlanglijst. Die lijst is samengesteld met dichters die net gedebuteerd zijn of opvallende kopij hebben ingestuurd, dichters waarvan we nieuwsgierig zijn hoe het nu met hen gaat, dichters die in de prijzen gevallen zijn, dichters die buiten de prijzen vallen, dichters uit ons netwerk als ook onbekende dichters.

De coördinator beoordeelt het interview, de eindredacteur leest het na. Hierna gaat elk interview voor de publicatie ter inzage naar de interviewer en dichter en wordt vervolgens door de coördinator opgemaakt en geplaatst.
Ook een recensent bij Meander kan een interviewer zijn zolang hij niet een auteur kiest wiens werk hij heeft besproken.

Coördinator
Alja Spaan

Eindredactie 
Yvonne Broekmans

Interviewers
Martin Max Aart de Jong
Inge Boulonois
Kamiel Choi
Jeanine Hoedemakers
Hans Puper
Gerard Scharn
Mirthe Smeets
Alja Spaan
Marc Tiefenthal
Sander de Vaan
Cora de Vos
Monique Wilmer-Leegwater
Annet Zaagsma

 

Wie organiseert de Poëziewedstrijd Rob de Vos-prijs?

De organisator ontvangt alle gedichten en stuurt die anoniem ter beoordeling naar de jury. De punten die gegeven worden aan ieder gedicht zet de organisator in een Excel-bestand achter de naam van de desbetreffende dichter. De organisator mailt de genomineerden en uiteindelijke winnaars. De organisator maakt de tekst op om de winnaars bekend te maken op de site en zorgt voor het inplannen. Daarna vraagt de organisator aan verschillende juryleden om hun mening kenbaar te maken over de afgelopen wedstrijd. De organisator werkt deze mening uit tot een juryrapport en zorgt voor het inplannen op de site ervan.

Organisatie
Janine Jongsma

 

En hoe zit dat met de columns?

Een columnist is vrij in de onderwerpkeuze maar een column moet over poëzie gaan. Elke column wordt gelezen door de coördinator en nagezien door de eindredacteur. De plaatsing doet de coördinator.
Er zijn vaste columnisten en gastcolumnisten. Soms zijn dat tevens recensenten van Meander, een bestuurslid of een vaste lezer van ons.

Redactie columns
Alja Spaan

Eindredactie 
Yvonne Broekmans

Columnisten
Hans Franse
Ko van Geemert
Wouter van Heiningen
Rogier de Jong
Wopke van der Lei
Jan Loogman
Willem Tjebbe Oostenbrink
Hans Puper
Pieter Sierdsma
Jan van der Vegt

 

Is een readymade ook geen column?

Een readymade is een kunstvorm waarbij dagelijkse voorwerpen of uitspraken tot kunst worden gemaakt. Readymade is een Engelse uitdrukking en betekent kant-en-klaar. Er wordt dus niets (of heel weinig) aan toegevoegd. Een gedicht kan ook een readymade zijn. Dat heet ook wel “gevonden poëzie”. Gevonden poëzie betekent dat iemand iets gezegd heeft of geschreven heeft dat niet als gedicht bedoeld was maar wel poëtisch is.
De eerste kunstenaar die een readymade presenteerde was Marchel Duchamp. Hij wilde dat mensen gingen nadenken over wat iets tot kunst maakt. Kunst is niet alleen kunst omdat het er mooi uitziet maar kunst ook iets kan zijn dat je aan het denken zet.

Samenstelling
Jos van Hest

 

Wie verzint de series die op Meander lopen?

De serie Wat Maakt Een Gedicht Goed? kwam voort uit een opmerking van medewerker Annet Zaagsma. Waarom deze regels? was een vraag van Hans Puper. Het Meanderen kwam van een lezer.
De selecties rond Kerst, Nieuwjaar, Moederdag, Bevrijdingsdag alsook de afleveringen Vergeten Dichters en Kinderpoëzie komen van de coördinator.

Samenstelling
Alja Spaan

 

Hoe komen de Klassiekers tot stand?

De redacteur beoordeelt de bijdragen en plaatst ze. Er is niet één manier van bespreken. Naast werk van gevestigde auteurs worden ook recente en minder bekende gedichten besproken. Welk gedicht heeft het in zich om een klassieker te worden?

Redactie Klassiekers
Joost Dancet

 

Wie stelt de nieuwsbrief samen?

De coördinator maakt de nieuwsbrief op en verzendt deze elke zondagmorgen naar onze abonnees, alle uitgeverijen en onze medewerkers. De nieuwsflitsen worden zowel door haar als door een medewerker verzameld.

Coördinator
Alja Spaan

Medewerker
Monique Wilmer-Leegwater

 

Meander in de sociale media

Elke publicatie wordt gedeeld op Facebook door de coördinator. Ons YouTube kanaal hebben we per april 2024 opgeheven.

 

Wat doet een webmaster?

Wat doet die webmaster eigenlijk?
De webmaster zorgt ervoor dat de website zo soepel mogelijk werkt voor bezoekers en medewerkers.
Voor Meander houdt het in dat technische problemen opgelost worden, uitbreidingen verzorgd worden en dat de redactie en andere medewerkers hem vragen kunnen stellen. Ook de vormgeving neemt hij voor zijn rekening.

Webmaster (hosting, technische ondersteuning, geen vrijwilliger)
Jan Runhardt

 

Wat doet het bestuur?

Het bestuur overlegt met de coördinator over beleidskwesties, financiën, toekomstplannen, en komt derhalve een of twee keer per jaar bij elkaar.

Bestuursleden
Alja Spaan (voorzitter)
Wouter van Heiningen (secretaris)
Peer van den Hoven (penningmeester)