Contact

De Stichting Literatuursite Meander heeft als postadres
De Savornin Lohmanstraat 42, 1814 RX Alkmaar.

Mailadres (informatie, nieuwsbrief en andere zaken) info@meandermagazine.nl
Mailadres (kopij, reacties op publicaties) redactie@meandermagazine.nl