LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Commentaren

Het commentaar van Alja Spaan
Het commentaar van Alja Spaan
De bundel 'Het langzaam voorovervallen' van de voorzitter en coördinator van Meander, Alja Spaan, kreeg veel lovende recensies. Alleen Onno-Sven Tromp, de recensent van Meander, was minder enthousiast. Spaan vond die bespreking tekortschieten, daarover praten we vandaag. Het commentaar van Alja Spaan.
Het commentaar van Hans Franse
Het commentaar van Hans Franse
We vroegen aan recensent Hans Franse hoe hij aankijkt tegen de vele poëziebijeenkomsten op Nederlandstalig grondgebied. Specifiek wilden we van hem horen of hij vindt dat dit de kwaliteit van de poëzie ten goede komt. Of werkt het juist ondermijnend? Het commentaar van Hans Franse.
Het commentaar van Marjet Cliteur
Het commentaar van Marjet Cliteur
In gesprek met Marjet Cliteur praten we over de recensie van 'Voor je er iets in ziet', geschreven door Hettie Marzak. De angst zou overheersen in deze bundel, volgens Marzak. De dichter zegt dat ze het liefste ziet dat de lezers ook om de gedichten zouden moeten lachen. Het commentaar van Marjet Cliteur.
Het commentaar van Hettie Marzak
Het commentaar van Hettie Marzak
Aan recensent Hettie Marzak stelden we de vraag of ze weleens onheus bejegend wordt na het publiceren van een recensie. Ze ontvangt helaas regelmatig zeer vervelende reacties. Ze legt die kritiek naast zich neer want: ‘Uitleg en duiding moeten niet van de dichter zelf komen, dat moet aan de lezers overgelaten worden.’ Het commentaar van Hettie Marzak.
Het commentaar van Merel van Slobbe
Het commentaar van Merel van Slobbe
Met Merel van Slobbe onderzoeken we de recensie van haar bundel 'De maan schijnt feller in de metaverse', door Æde de Jong. De bundel onderscheidt zich doordat deze als thema de digitale wereld heeft en als inhoud niet alleen poëzie, maar ook essays. De cultuur van het internet komt terug in de taal en in de vorm. Van Slobbe geeft aan dat de zoektocht naar een zachte technologie voor haar een belangrijke draad vormde bij het schrijven van de bundel.
Het commentaar van Peter Vermaat
Het commentaar van Peter Vermaat
Recensent Peter Vermaat heeft een scherpe pen en die gebruikt hij met verve. Wij vroegen hem waarom hij uitgerekend die pen hanteert? Hij legt het haarfijn uit en geeft aan: ‘het is nuttig wanneer iemand regelmatig in het loofbos de ondergroei snoeit.’ Het commentaar van Peter Vermaat.
Het commentaar van Erik Solvanger
Het commentaar van Erik Solvanger
Het commentaar van Erik Solvanger. We bespreken de recensie van zijn bundel ‘Waarom het leven in een witte jas sneller gaat’ door Jeroen van Wijk. Over de ‘medische’ invalshoek zegt Solvanger dat dit maar een heel beperkte en eenzijdige visie: ‘Veel belangrijker in mijn werk zijn de klassieke en mythische thema’s, naast de absurdistische en de surrealistische thema’s.’
Het commentaar van Hans Puper
Het commentaar van Hans Puper
Bij de start van de rubriek Commentaren hebben we eigenlijk maar één vraag: Wat maakt iemand tot een goede recensent? We stellen deze vraag aan recensent Hans Puper. Als oud-redacteur recensies geeft hij zijn persoonlijke mening hierover. Het commentaar van Hans Puper.
Nieuwe rubriek - Commentaren
Nieuwe rubriek - Commentaren
We starten met een nieuwe rubriek. Meander neemt het voortouw om de afstand tussen dichters en recensenten te verkleinen. Iedere twee weken behandelen we het commentaar van een dichter of een recensent. Een inleiding van Janine Jongsma.