LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Jan de Bas – Hollandse luchten

13 jan, 2009

Poëzie Kort: Lichtvoetige gedichten uit Rotterdam

door Bert van Weenen

Met Hollandse luchten, verschenen bij de christelijke uitgeverij Kok in Kampen, gaat Jan de Bas verder op de weg die hij insloeg met Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat (2002). Er staan filosofische gedichten in, gedichten over de liefde, gedichten over het geloof. En dat alles overgoten met een licht ironisch sausje waardoor elk vers het karakter van light verse krijgt. Wat dat betreft past de poëzie van De Bas mooi bij het werk van zijn plaatsgenoot Jules Deelder, al is laatstgenoemde doorgaans scherper. Zie als voorbeeld het hieronder weergegeven gedicht ‘Huismus’, dat eerder, in oktober 2008, verscheen in Jozef Deleus poëzietijdschrift Het Liegend Konijn. Jammer alleen van de alternatieve vormgeving waar hier mee is geëxperimenteerd. Het gebruikte lettertype Tom Waits van Peter Slager is uitermate slecht leesbaar en lijkt mij eerlijk gezegd totaal ongeschikt voor de broodtekst van een dichtbundel.

Huismus

Vaak te gewoon voor woorden.
Van hoopje veren tot
een vliegend stukje grijs
fladdert rond het vaderhuis.

Doodeenvoudig is hij niet.
Een mus verbergt geheimen
die hem meegeschapen zijn.
In zijn ooghoek drukt dat feit.

Een vogel met verdriet,
die twee keer eet dat wat hij weegt.
En toch is hij niet zwaar.
Hij torst een licht gemis.

Uitgeverij Kok, 48 blz., € 12,50. ISBN 9789043515740

     Andere berichten

Daan Doesborgh – Moet het zo

Zo moet het door Ivan Sacharov - - Wat verwacht men eigenlijk van een recensent? Daar zijn allerlei opvattingen over. Maar ik denk dat het...

Jan van de Ven – Welbeschouwd

Jan van de Ven – Welbeschouwd

Schouwen vanuit de aardse omgeving door Hans Franse - - Jan van de Ven moet een bescheiden man zijn die zijn verbondenheid met het land...