LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Jaarverslag 2023

  

Jaarverslag 2023

Doelstelling
De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet.
Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, besprekingen van afzonderlijke gedichten en columns) over Nederlandstalige poëzie.

Publiciteit
Meander komt steeds vaker voor in de publieke discussies op de sociale media. Vooral recensies komen daarin terug, we mengen ons op de sociale media niet in deze soms hoogoplopende discussies maar ze waren wel aanleiding tot het maken van een nieuwe rubriek, Commentaren.

Eerste echte uitgave
Ook onze serie Wat Maakt Een Gedicht Goed? werd volop besproken. De aandacht, zowel positief als negatief, maakt ons sterker.

Wekelijks werd in deze serie een antwoord gegeven op een onmogelijke vraag. Eerst werd aan de medewerkers van Meander gevraagd om een bijdrage te leveren; daarna vroegen we lezers om een antwoord. De 75 antwoorden gingen van serieus naar speels, van poëtisch, humoristisch, streng, onderhoudend, kort, (te) lang, verlegen, duidelijk, zeker tot geërgerd, motiverend, vluchtig of (opnieuw) vragend. De serie liep van 22 juni 2021 tot en met 10 januari 2023.
We besloten er een papieren uitgave van te maken die mei 2023 resulteerde in een prachtige bundel. De bundel was snel uitverkocht, om het exclusief te houden besloten we geen 2e druk te maken.

Deze serie werd opgevolgd door Waarom deze regels? waarin medewerkers en lezers hun favoriete regels konden opgeven en eventueel toelichten.

Nieuwe vormgeving
In het begin van 2023, in nieuwsbrief 8, stelden we ons nieuwe logo en onze nieuwe website voor.

Publicatieschema
Het publicatieschema bleef hetzelfde: maandag, woensdag en vrijdag een recensie, op dinsdag en zaterdag gedichten, op donderdag een interview en op zondag een column. Elke derde zaterdag van de maand is als vanouds voorbehouden aan de Klassiekers.
Series, gastcolumns en de nieuwe rubriek Commentaren vullen dat schema aan.
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website onder het kopje Archief. Via de dagelijkse link op Facebook worden we makkelijk gevonden.

Er was een zomerstop van 24 juli tot 14 augustus.

De Rob de Vos-prijs
De organisatie van de poëziewedstrijd, de Rob de Vos-prijs, werd opnieuw verzorgd door Janine Jongsma. De door haar samengestelde jury ontving dit jaar 192 gedichten. Voor het eerst werd gekozen voor een thema, het woord Restwaarde.
Er waren tien genomineerden, ze werden met een speciale Mug-uitgave in december 2023 verrast. Als winnaar werd Steven Van Der Heyden gekozen. Dit jaar werd er geen trofee uitgereikt. De eerste drie dichters werden geïnterviewd.
Het publiceren van het juryrapport werd door de deelnemende dichters erg op prijs gesteld.

Activiteiten
Meander (Hans Puper) organiseerde onder de noemer Meander Live opnieuw optredens van dichters die in Meander besproken werden. Hij deed dat in samenwerking met het Zutphense Luxor Theater en Literair Zutphen. Het bijzondere van Meander Live is dat dichters hun laatstverschenen bundel integraal voorlezen. Daarmee doe je de bundel recht vanwege de thematiek en samenhang tussen de gedichten. Het ging om Ongevraagd advies van Ester Naomi Perquin, Waar is het lam? Van Mustafa Stitou. Ten Berge las een bloemlezing voor uit zijn poëzie van de afgelopen 60 jaar, naar aanleiding van het Handboek over zijn werk.

Meander nam plaats in de jury van het Grote Stadsdichtersgala in Gouda.

Inhoudelijk overzicht 

Interviews
In 2023 interviewden wij de volgende dichters, op volgorde van publicatie:
Ruth van Rossum * Stefaan Pauwels * Erik-Jan Hummel * Hester Knibbe * Paul Demets * Odile Schmidt * Taco van Peijpe * Fleur Bourgonje * Sara Eelen * Senne Bogaerts * Geert De Kockere * Bernard Lichtaard * Twan Vet * Bernke Klein Zandvoort * Hester van Beers * Ann Van Dessel  *  Adriana Ivanova  * Pim Thorn * Leen Raats * Sharon Kromotaroeno * Niels Blomberg * Gerard Scharn * Philip Meersman * Els de Groen  * Johan Reijmerink * Boris Kanen * Jozef Deleu * Jan Lauwereyns * Monica Boschman * Anouk Smies * Micha Hamel * Moniek Spaans * Bart F.M. Droog  * Steven Van Der Heyden * Bianca Boer * Alja Spaan * Marc Kregting * Daan Doesborgh * Hero Hokwerda * Emiel Bootsma  * Emma Crebolder  * Simon Mulder  * Annika Cannaerts * Judith Nieken * Johan Clarysse

Bij elk interview worden steevast drie gedichten van de auteur geplaatst.
Interviewers in 2023: Inge Boulonois, Jeanine Hoedemakers, Martin M Aart de Jong, Hans Puper, Gerard Scharn, Mirthe Smeets, Alja Spaan, Marc Tiefenthal, Sander de Vaan, Cora de Vos, Monique Wilmer-Leegwater en Annet Zaagsma.

Recensente Jeanine Hoedemakers ging ook interviewen. Gastinterviewer was Sandra Roobaert.
Eenmaal werd een interview uitgewisseld met het blad Kunstpoort. De dichter Rob van de Zande kwam in Meander, Anne Provoost in Kunstpoort.
Jan van der Vegt interviewde zichzelf.
De ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ werden gevoerd door Alja Spaan. Aan de beurt kwamen Tom Veys, Cora de Vos, Jeroen van Wijk, Onno-Sven Tromp, Jan van Gulik en Pieter Sierdsma.

Er kwam een nieuwe serie gesprekken onder de titel Wie zit er achter het podium? waarvoor Monique Wilmer-Leegwater en Alja Spaan verantwoordelijk zijn. Daarin Catelijne Beijst Lohoff, Simon Mulder, en Pieter Stroop van Renen.

Gedichten
Op volgorde van publicatie publiceerden we gedichten van:
Erwin the Librarian * Patrick la Chal * Margreet Schouwenaar * Paul Bezembinder * Marc Eyck * Alja Spaan * Enno de Witt (3x) * Monique Leferink op Reinink * Geert Jan Beeckman * Karel Wasch * Elly Stolwijk * Martine Brander * Jolies Heij * Désirée-Christine van Blitterswijk (2x) *  Tjeerd van de Laar * Paul Roelofsen *  Peter J.R. Vermaat * Tom Veys *  Janine Jongsma * Ivan Sacharov *  Jeanine Hoedemakers * Hans Franse * Pieter Sierdsma * Paul Bezembinder * Rogier de Jong * Kamiel Choi * Inge Boulonois * Marc Tiefenthal * Wouter van Heiningen * Martin M. Aart de Jong *  Els van Thuyne * Annemarie Estor * Frederik De Cock * Cecilia Meinders * Annet Zaagsma * Elise Vos * Bernard Lichtaard * Paul Roelofsen * Jan-Paul Rosenberg * F.A. Brocatus * Karel Mortier * Astrid Arns * Gaël van Heijst * Maaike van Steenis

Er werden opvallend weinig (goede) gedichten ingezonden. In plaats daarvan verschenen er meer gastcolumns op de vrijgekomen plekken en was er meer aandacht voor het poëtisch werk van onze medewerkers.

We publiceerden in de poëzieweek met thema Vriendschap vriendschapsgedichten, rond 5 mei Bevrijdingsgedichten, bij Moederdag gedichten over de moeder, in de zomer de serie Zonlicht. Er kwam een serie Vergeten dichters. De series en bloemlezingen werden samengesteld door Alja Spaan.

De plek in de redactie bij het beoordelen van de ingezonden gedichten van Tijs van Bragt werd ingenomen door Cora de Vos.

Recensies
Er werden 131 recensies op de site gepubliceerd. In week 17 en 42 waren er door ziekte geen recensies voorhanden en werden er gedichten van medewerkers geplaatst. Soms werd een recensie een bespreking of longread genoemd. Er werden ook biografieën besproken.

De aandacht die wij vooral aan debuten en onbekende dichters geven valt op; grote en kleine uitgeverijen delen graag hun uitgaven met ons. Onze recensies worden veel gelezen en vaak hoog gewaardeerd, onze ervaren recensenten hebben een duidelijke eigen mening die discussie op de sociale media aanzet. De nieuwe rubriek Commentaren, vanaf november 2023, bedacht en verzorgd door Janine Jongsma, is daar een antwoord op.

Als recensenten werkten in 2023 mee: Yolandi de Beer, Inge Boulonois, Maurice Broere, Marc Bruynseraede, Kamiel Choi, Hans Franse, Jeanine Hoedemakers, Æde de Jong, Janine Jongsma, Hettie Marzak, Herbert Mouwen, Johan Reijmerink, Ivan Sacharov, Onno-Sven Tromp, Tom Veys, Peter J.R. Vermaat en Douwe Wilts.

Hans Puper kwam in oktober 2023 terug als recensent. Recensent Paul Roelofsen moest vanwege ziekte verstek laten gaan.

Janine Jongsma had de coördinatie van de recensierubriek. Jinze de Klerk ondersteunde haar tot en met mei 2023.

Columns
De columnisten zijn vrij in hun onderwerpkeuze zolang het maar over poëzie gaat.
Elke eerste zondag van de maand is voor Jan Loogman, de tweede voor Rogier de Jong, de derde voor Hans Franse en de vierde werd gedeeld door Pieter Sierdsma en Willem Tjebbe Oostenbrink. De vijfde zondag was voor Jan van der Vegt.

Maarten Buser, Stefan Polakiewietz en Vincent van de Vrede verzorgden een gastcolumn. Poetry International mocht een overzicht geven van de activiteiten tijdens het Poetry International Festival. De recensenten Marc Bruynseraede en Tom Veys kwamen met columns. Het verslag van het stadsdichtersgala werd verzorgd door Peer van den Hoven.

Meander Klassiekers
Er verschenen dit jaar tien besprekingen van bijzondere gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters, de Klassiekers 267 t/m 276.
Bijdragen kwamen van Joost Dancet, Rogier de Jong, René Leverink, Hettie Marzak, Herbert Mouwen en Fred Tak.

Sinds 2000 zijn er ruim 200 analyses verschenen op Meander. Recente Klassiekers en een overzicht vanaf 2000 zijn op de website terug te vinden.
De redactie van de Klassiekers ligt bij Joost Dancet.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Literatuursite Meander bestond in 2022 uit Alja Spaan, voorzitter, Wouter van Heiningen, secretaris en Peer van den Hoven, penningmeester.
Alja Spaan bleef tevens coördinator.
Naast het veelvuldig kontakt via de e-mail trof het bestuur elkaar tweemaal persoonlijk.
De voorzitter had regelmatig overleg met de webmaster, met Yvonne Broekmans, Janine Jongsma en Monique Leegwater-Wilmer.

Medewerkers
De redacties organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon.
Yvonne Broekmans deed de eindredactie van alle interviews en de meeste columns.

Als nieuwe medewerker verwelkomden wij: Britt Corporaal (recensies), Jan van Gulik (recensies), Willem Tjebbe Oostenbrink (columns), Gerard Scharn (interviews), Pieter Sierdsma (columns), Jan van der Vegt (columns) en Jeroen van Wijk (recensies).
Felix Monter kwam en ging (recensies).

We namen afscheid van Tijs van Bragt en recensenten Jinze de Klerk en Johan Reijmerink.

Onze geliefde recensent Herbert Mouwen verloren wij begin november 2023 onverwachts. Hij werkte sinds 2017 mee aan Meander.

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er werden en worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De webmaster is de enige betaalde kracht binnen Meander.

Redacties van kopij en recensies functioneerden zoals we dat inmiddels gewend zijn, kundig, ervaren, zorgvuldig en behoedzaam. Al onze medewerkers zijn intensief bij poëzie betrokken en werken met veel enthousiasme aan ons magazine.
We konden hen bedanken voor hun inzet tijdens een medewerkersdag die in oktober in Westervoort gehouden werd. Voor sommigen was dat de eerste keer dat ze elkaar ‘in het echt’ ontmoetten.

Stichting en Financiën
Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld. In juni deed de penningmeester een beleefde oproep tot donaties.

Ook dit jaar ging een groot deel van de kosten naar de website en het optimaliseren daarvan, en onze portokosten. Voor het realiseren van de bundel Wat Maakt Een Gedicht Goed? kregen wij ondersteuning van het Karin van Ringen Fonds.

De jaarrekening 2023 en begroting 2024 staan – als pdf-bestand – ook online.

Per 31 december 2023 bestond het stichtingsbestuur uit Alja Spaan (voorzitter), Wouter van Heiningen (secretaris) en Peer van den Hoven (penningmeester).

 

Alkmaar, 19 januari 2024

 

 

 

 

     Andere berichten

Een sonnet voor lege kerken

door Rogier de Jong   Hoe groot de kerkdichtheid in Nederland is zou ik niet weten, maar in Engeland is ze enorm. Bijna overal stuit...

Ludwig Van de Voorde

‘Onbehandeld het mooist’ door Kamiel Choi   © Annemie De Taeye   Ludwig Van de Voorde is winnaar van de 4e ZEEF-poëzieprijs met...