Klassieker 60: Jan G. Elburg – Gelovig soms

‘Gelovig soms’ mag volgens Rutger H. Cornets de Groot wel het chef d’oeuvre van Jan G. Elburg worden genoemd: ‘In bijzonder eenvoudige, om niet te zeggen prozaïsche taal prijst de dichter de werkelijkheid, zo rauw en onopgesmukt als we die werkelijkheid in de werkelijkheid maar al te vaak, in poëzie te zelden tegenkomen.’

Lees verder