Mart van der Hiele

Mea culpa

Wat wij niet deden om het af te maken:

souffleerden (sanctus, sanctus) op de slaperdijk
het vrachtverkeer, de hond in fluisterstand.

Een toverlantaarn aan de wieg gehangen.

God verdunnen tot hij drinkbaar was.

Ik zweer het u: wij werden nuchter dronken
en deden niets. Wij hebben het gedaan.

Wij zijn de Kafka-ouders en wij willen straf.

Geplaatst in En verder.