LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Die lange, lange zomer

dat je hier bestaat

alsof je altijd zal bestaan lijkt eigenaardig
– en al die mooie dingen dan –
om alles weg te gooien voor wat poëzie is te lichtvaardig.

Rogi Wieg, uit POËZIE
(Tirade, 1987)

 

Welkom bij deze nieuwe site van Meander.

Na het overlijden van Rob werd eerst duidelijk hoe groot zijn rol is geweest: tijdens het uitspreken van een roerend In Memoriam door een van de lang zittende bestuursleden, Edith de Gilde, bij het poëtisch uitdrukken van ons verlies door medewerker Laura Demelza Bosma, bij het verschijnen van zijn eigen Wikipediapagina (met dank aan Bart FM Droog) en de herhaling van het interview door Sander de Vaan (2008) en bij de vele reacties die we mochten ontvangen.
Ook werd pijnlijk duidelijk hoe eigenzinnig hij zijn taken had uitgevoerd; tijdens de doorstart waartoe het bestuur in april 2018 besloot bij monde van haar voorzitter, bleek de hoeveelheid werk (voornamelijk achter de schermen) veel groter dan eerst aangenomen. Er rezen talloze vragen en problemen waarbij we soms de licht sarcastische lach van Rob nog konden horen maar dankzij de grote inzet van met name de recensenten Hans Puper en Eric van Loo, de nieuwe webmaster Jan Runhardt, de nieuwe bestuursleden Wouter van Heiningen en Peer van den Hoven, en het geduld van de overige medewerkers, abonnees en uitgeverijen zijn we nu dan zover dat we de nieuwe site introduceren. Ook de betrokkenheid van de oud-bestuursleden en Gerard Kool alsmede de inzet van Ruben Runhardt die de nieuwe site ontwierp, geven ons alle vertrouwen voor de toekomst. Daarbij rekenen we natuurlijk ook op de lezer, uw reactie is van harte welkom.

De site heeft een mooie, herkenbare structuur: elke dag zal er een publicatie verschijnen. Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag een recensie, op dinsdag en zaterdag ingezonden gedichten, op donderdag een interview. De Klassieker verschijnt iedere 3e zaterdag van de maand en bijzondere mededelingen zullen – als ze er zijn – op een zaterdag gedaan worden.
De link naar de site is https://meandermagazine.nl/; ons contactadres is info@meandermagazine.nl
De nieuwe nieuwsbrief is nog in ontwikkeling en achter de schermen gaan we door met opruimen en stroomlijnen, het ontwikkelen van nieuwe plannen en het uitzetten van een nieuwe koers, dat alles met groot respect voor het werk van Rob.

Dit is het einde van een lange, lange zomer en het begin van hopelijk een eer- en gloedvol herrijzen van Meander. We hopen nog veel getalenteerde dichters van allerlei pluimage, leeftijd en discipline en vele lezers te begroeten!

Alja Spaan,
29 augustus 2018

     Andere berichten

Juryrapport Rob de Vos-prijs 2022

 Rob de Vos Deze wedstrijd is een eerbetoon aan Rob de Vos, de geestelijk vader van Meander (1955-2018). Het uitgangspunt van Rob de Vos...

Daniël Vis – Het weefsel

Taal uit bloed door Peter Vermaat - - Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen: met de zogenoemde filosofische poëzie heb ik weinig...

Eva Gerlach – Oog

Het stilzetten van de belichaamde waarneming door Johan Reijmerink - - De Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) keert in zijn...