LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Hans F. Marijnissen

10 sep, 2019

Hans F. Marijnissen (Breda, 1949) studeerde techniek in Breda en Eindhoven en werkte ‘in de metaal’. Hij publiceert en draagt voor in Nederland en België sinds 1969. Hij gaf 3 romans en 5 dichtbundels uit, en staat in tientallen bloemlezingen.  Inspiratie: mens en natuur. Hij woont sinds 1973 in Eindhoven.
Oktober 2019 komt van hem een vijfde bloemlezing uit, Zonder opgaaf van redenen, uitgever Heimdall. Een volgende bundel is in ontwikkeling voor begin 2020, Overwegen en handelen.  Deze bundel opent met een citaat uit Bob Dylan’s It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding), “I got nothin’, Ma, to live up to”.
Uit die bundel de volgende drie gedichten:

 

foto Babs Witteman

 

Bezoek

Je opent je deur

Hun glimlach overtuigt je
weer
van je bestaan
Camouflage op wangen
en voorhoofden
Je laat ze binnen
de kat ontsnapt
ze stormen de trap op
openen alle kasten en boeken
een gesprek volgt
min of meer

Ze spreiden armen,
hun gebarentaal
suggereert warmte
die je nodig blijkt te hebben
Ze negeren littekens
huilen blaffen
zingen doorlopend
en de koelkast ontdooit
onder hun handen

Ze beloven zielenrust
als ze vertrekken
diep in de nacht

en nooit zie je ze terug

 

 

Spoorwegovergang

Als elke dag
de hond hem uitlaat
legt het dorp
volledig stilzwijgen
om hem heen

Hij loopt langzaam
om de thuiskomst uit te stellen
en alles klopt:
treinen passeren op schema
spoorbomen werken correct
avond en ochtend
spreken vanzelf, zonder hem

Had hij niet haar liefde
die warme kruik onder zijn jas,
dan was hij hier niet meer

Hij wacht onaangetast
zonder opgave van redenen
en overgave aan voortgang
bij de overgang
Als de bomen openen
aarzelt hij, als hij de rest
van zijn leven
voor zich ziet

Had hij niet haar liefde
die nagloeiende herinnering,
dan kon hij niet verder

De geur van de natte vacht
herstelt hem
“Braaf”, zegt hij “Kom!”
De hond weet de weg terug

 

 

Niemand kent me

Misschien vertel ik de waarheid, maar het doel van deze woor-
. den ligt buitengaats | Niemand kent me in deze haven | Het
. publiek bladert zonder te lezen door me heen en luistert naar
. wereldvreemde muziek, een eeuwig turende raga in een vast-
. genageld decor | Niemand zal zich herinneren dat ik hier was
. | Alle dagen laten sporen achter in wat ik weet en wat ik doe

Een zeepgeur van zoethout, honing en kaneel | Ik kan me net
. vasthouden aan de radiator als ik uitglij over natte tegels | De
. badkamerspiegel opent een drieluik, zij reikt me scheerzeep
. en mes en ik pas me aan | Lamsbloed druppelt in de schuim-
. kom | Het water, de zee, de branding, leer zwemmen

Ik hoor smidseslagen, metaal op metaal, zie gevleugelde motor-
. engelen op straat stoppen, praten, wijzen en doorstarten, te-
. gelijk verdwaald en thuis | Overal bewaking | Gulp dicht, is
. de gulp dicht, baardloos naar buiten | Blijf onduidelijk | Dui-
. delijk is dadelijk dodelijk | Die vreemde drang tot bijeenkom-
. sten, optochten, samenzang, demonstraties, oneerbare voor-
. stellingen, die hang en drang naar traangas, spandoeken, wa-
. terkanonnen, rampspoed | Iedereen kijkt naar iedereen, dicht-
. geslibd, verspijkerd, wat gebeurt er | Kortom, groen = niet
. wachten, rood = niet gaan | Niemand is van hier

De oproerpolitie, koffie en donuts, een wentelende vlucht jonge
. vrouwen omcirkelt me, landt, drentelt, laat me bloedend ach-
. ter | Marcherende laarzen, wapenstokken, bloed, vierkwarts-
. maat, de altijd naderende dood | Geen god kan me redden, al-
. leen het niets | Leer zwemmen

Een koorzang van fouten, een altaar vol dadels, vijgen, druiven,
. olijven | Ik kan niet bevatten hoe iets zowel wit als zwart kan
. zijn, zoals hoofdpijn, ongedoopte priester van de herhalingen,
. aartsvijand van het veranderen, slaaf van de waan van het da-
. gelijkse, gestrand in opgespaard vrachtgoed

Niet om ontkleed het publiek tegemoet te treden, onder kamer-
. vragen en ogen die mij niet kennen, de prozac adrenaline se-
. roxat ketamine mdma xtc party xtc party party xtc party party
. party en het water wast tot over de dijken | Mensen begrijpen
. mij verkeerd en verdrinken | Twee-eiige eenling, leer zwem-
. men

LEER ZWEMMEN

     Andere berichten

Betty van Rijk

Betty van Rijk is geboren en opgegroeid in Oud-IJsselmonde, een dorp langs de Maas. Ze schrijft filosofische essays, korte verhalen en...

Monique Leferink op Reinink

Monique Leferink op Reinink was jarenlang werkzaam als psychotherapeut, nu vooral als docent, supervisor en bestuurslid van haar...

Hazina

Hazina

Hazina is schrijver en dichter. In haar werk komt haar liefde voor rafelranden en het mysterieuze naar voren. Eerder stond haar werk in...