LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Jaarverslag 2021

  

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet.
Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie.

2021 was een onrustig jaar, opnieuw gekenmerkt door de pandemie en dus verlies, verwarring, zorg en afstand. Voor Meander betekende het dat er juist in deze tijd meer en beter gelezen werd. Poëzie zorgde voor troost en verbinding.
Onze website en de vaste publicaties daarop, alsmede onze nieuwsbrieven verschenen in een prettig en herkenbaar ritme. In de nummers 1 tot en met 49 publiceerden wij, naast het overzicht van de wekelijkse publicaties, nieuwsflitsen, oproepen, mededelingen en in memoriams.
De populaire rubriek Meander op andere plaatsen verving de serie Poëzie op vreemde plekken en we begonnen met een nieuwe serie, Readymades, door Jos van Hest, vanaf week 13 van 2021.
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website onder het kopje Archief.

Het publicatieschema op de site bleef hetzelfde, namelijk maandag, woensdag en vrijdag een recensie, op dinsdag en zaterdag gedichten, op donderdag een interview en op zondag een column. Vanaf 22 juni kwam er op de dinsdag een veel besproken serie Wat Maakt Een Gedicht Goed? Niet alleen recensenten genieten van de antwoorden hierop.
Ook werd er af en toe op een zaterdag een column geplaatst bij gebrek aan ingekomen gedichten.
Elke derde zaterdag van de maand is als vanouds voorbehouden aan de Klassiekers.

Er was een zomerstop van 26 juli tot 16 augustus.

De Rob-de-Vos dichtersprijs werd opnieuw verzorgd door Janine Jongsma. De door haar samengestelde jury koos als winnaar Nicolas Van Herck. Hij ontving de Rob de Vos-trofee en een bedrag van honderd euro. De eervolle vermeldingen kregen ook aandacht. Het publiceren van het juryrapport werd door de deelnemende dichters erg op prijs gesteld.

Met het Poëziecentrum Nederland werd afgesproken onze recensies te delen op hun site.

Redacties van kopij en recensies functioneerden zoals we dat inmiddels gewend zijn, kundig, ervaren, zorgvuldig en behoedzaam. Al onze medewerkers zijn intens met poëzie betrokken en werken met veel enthousiasme aan ons magazine.
We konden ze bedanken voor hun inzet tijdens een medewerkersdag die in september in Alkmaar gehouden werd. Voor velen was dat de eerste keer dat ze elkaar ‘in het echt’ ontmoetten.

 

Inhoudelijk overzicht

Interview

Van de volgende dichters publiceerden wij in 2021 een interview, op volgorde van publicatie:
Kila van der Starre * Mandy Eggerding * J.V. Neylen * Daphne Schrijvers * Erik Coenen (vertaler Antonio Machado)  * Cilja Zuyderwyk * Anne-Sophie Rutsaert * Marleen de Crée * Annet Zaagsma * Margreet Schouwenaar * Rashida Boukhizou * David Troch * Frank Báez * Harmen Malderik * Lieke Marsman * Koos Dijksterhuis * Joris Brussel * Gerda Posthumus * Sascha Beernaert * Elianne van Elderen * Anna de Bruyckere * Dean Bowen * Gaël van Heijst * Alain Delmotte * Antony Samson * Wout Waanders * Silvia Marijnissen (vertaler Jidi Majia) * Inge Boulonois * Geert Jan Beeckman * Hedwig Du Jardin * Kenneth Swaenen * Hedwig Selles * Pom Wolff * Ruud Offermans * Ivo de Wijs * Stevine Groenen * August Willemsen (vertaler Manuel Bandeira) * Marino van Liempt * Hans van Rossum (vertaler Omar Khayyam) * Marie Brummelhuis * Olax.
Bij het interview worden steevast een drietal gedichten van de auteur geplaatst.

Interviewers in 2021: Inge Boulonois, Jan Loogman, Truus Roeygens, Mirthe Smeets, Alja Spaan, Sander de Vaan, Christophe Ywaska en Annet Zaagsma.

De serie ‘gesprekken met Meandermedewerkers’ loopt nog steeds. De gesprekken werden gevoerd door Alja Spaan.


Gedichten

We publiceerden gedichten van, op volgorde van publicatie:
Viviane Burssens * Anne Marie de Wit * Monique Leferink op Reinink * Rogier de Jong * René Dijkgraaf * Gaël van Heijst * Astrid en Jana Arns * Michel van Dijk * Richard Folkeringa * Lisa Ozemoyà * Ruud Offermans * Sandra Roobaert * Eric van Loo * Joost van Gijzen * Paul Bezembinder * Taco van Peijpe * Jabik Veenbaas * Christophe Vansteeland * Wim Vandeleene * Elly Stolwijk * Monica Boschman * Adrie Oudejans * F.A. Brocatus * Peter Doms * Steven Van Der Heyden * Saskia van Leendert * Peter de Volder * Gwyn Bouwman * Nina Vanhevel * Hubert De Clercq * Paul Meeuws * Bart Hoevenaars * Auke Leistra * Koen Vlerick * Marc Bruynseraede * Pieter Theunissen * Robin Veen * els van thuyne * Petra van Rijn.

Er waren bloemlezingen naar aanleiding van het thema ‘Samen’ dat de Poëzieweek sierde, aandacht voor speciale projecten als het op muziek zetten van gedichten van Slauerhoff door Eléonor & Gerry De Mol. Onze eigen favorieten uit De Gedichtenwedstrijd en rond Kerst en de lopende serie Mijn Favorieten waarin Meandermedewerkers hun lievelingsgedichten tonen.


Recensies

Er werden 147 recensies op de site gepubliceerd. Ze worden veel gelezen en hoog gewaardeerd, onze ervaren recensenten hebben een duidelijke eigen mening. Discussies daarover worden op de sociale media soms fel gevoerd.
De aandacht die wij vooral aan debuten en onbekende dichters geven valt op; grote en kleine uitgeverijen delen graag hun uitgaven met ons.

Er werd één recensie uit de openbaarheid gehaald op verzoek van direct betrokkene.

Als recensenten werkten in 2021 mee: Inge Boulonois, Martijn Benders, Maurice Broere, Marc Bruynseraede, Kamiel Choi, Marc Eyck, Hans Franse, Jeanine Hoedemakers, Janine Jongsma, Hettie Marzak, Herbert Mouwen, Wim Platvoet, Hans Puper, Johan Reijmerink, Paul Roelofsen, Ivan Sacharov, Peter J.R. Vermaat en Geert Zomer.

Janine Jongsma had de coördinatie van de recensierubriek, ondersteund door Jinze de Klerk.


Columns

De columnisten zijn vrij in hun onderwerpkeuze. Elke eerste zondag van de maand is voor Jan Loogman, de tweede voor Karel Wasch, de derde voor Hans Franse en de vierde voor Hans Puper. De vijfde zondag / of een kopijdag is meestal voor Rogier de Jong. Hij schreef onder andere zijn Literaire herinneringen aan Groningen in drie afleveringen. Willem Tjebbe Oostenbrink maakte een drieluik over Nederlands en streektalen en ook Jan van der Vegt leverde een bijdrage aan ons magazine.

Meander Klassiekers

Er verschenen dit jaar tien besprekingen van bijzondere gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters, de Klassiekers 247 t/m 256.

Bijdragen kwamen van Joost Dancet, Janine Jongsma, René Leverink, Hettie Marzak, Herbert Mouwen, Dirk Rodenburg en Pieter M. van Sterkenburg.

Sinds 2000 zijn er ruim 200 analyses verschenen op Meander. Recente Klassiekers en een overzicht vanaf 2000 zijn op de website terug te vinden.

De redactie van de Klassiekers ligt nog steeds bij Joost Dancet.


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Literatuursite Meander bestond in 2021 uit Alja Spaan, voorzitter, Wouter van Heiningen, secretaris en Peer van den Hoven, penningmeester.
Alja Spaan bleef tevens coördinator.

Overleg vond plaats per e-mail of via de chat. De voorzitter had regelmatig overleg met de webmaster en met Janine Jongsma en Yvonne Broekmans.

Medewerkers

De redacties organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon.

Yvonne Broekmans deed de eindredactie van alle interviews en de meeste columns.

Als nieuwe medewerker verwelkomden wij: Paul Bezembinder (redactie kopij), Marc Eyck (recensies), Jos van Hest (readymades), Jeanine Hoedemakers (recensies), Rogier de Jong (columnist), Jinze de Klerk (redactie recensies), Monique Wilmer-Leegwater (nieuwsflitsen nieuwsbrief), Christophe Ywaska (interviews) en Annet Zaagsma (interviews).

We namen afscheid van recensenten Inge Bak, Martijn Benders en Geert Zomer en van interviewers Leonore Hatt, Marten Janse en Truus Roeygens.

Onze geliefde Eric van Loo moeten wij voorgoed missen. Hij overleed na een lang ziekbed op 12 mei 2021. Heel bijzonder was dat Janine Jongsma, Hans Puper en Alja Spaan de redactie mochten voeren op zijn – postuum verschenen – bundel Iets kleins volstaat (Anderszins, november 2021).
Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De webmaster is de enige betaalde kracht binnen Meander.

Stichting en Financiën

Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld. De penningmeester deed een oproep tot ondersteuning in nieuwsbrief 26.

De kosten betreffen vooral de website. De techniek achter Meandermagazine is geoptimaliseerd.

De jaarrekening 2021 en begroting 2022 staan -als Pdf bestand- ook online.

Per 31 december 2021 bestond het stichtingsbestuur uit Alja Spaan (voorzitter), Wouter van Heiningen (secretaris) en Peer van den Hoven (penningmeester).

 

Alkmaar, 11 januari 2022

 

 

 

     Andere berichten

Een sonnet voor lege kerken

door Rogier de Jong   Hoe groot de kerkdichtheid in Nederland is zou ik niet weten, maar in Engeland is ze enorm. Bijna overal stuit...

Interview Ludwig Van de Voorde

‘Onbehandeld het mooist’ door Kamiel Choi   © Annemie De Taeye   Ludwig Van de Voorde is winnaar van de 4e ZEEF-poëzieprijs met...