LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Moedig en bevlogen

9 feb, 2008
Kees Klok

Op 26 december 2007 overleed de Griekse docente, dichter en vertaalster Stella Timonidou in Dordrecht. Op verzoek van Meander schreef haar man, Kees Klok, een korte biografische schets en koos een aantal representatieve gedichten van Stella Timonidou voor deze aflevering van Wereldpoëzie.

Stella Timonidou werd geboren in Thessaloniki, maar bracht haar lagereschooltijd door in het dorp Laganas in Noord-Griekenland. Zij volgde de middelbare school in Thessaloniki en studeerde daarna Engelse en Griekse taal- en letterkunde aan de Aristotelisuniversiteit in dezelfde stad.
Nadat ze in 1970 een jaar in Londen had gewoond, keerde zij terug naar Griekenland, waar zij werkte als docente Engels, aanvankelijk in Goumenissa, later in haar geboortestad aan de prestigieuze Experimentele School van de Universiteit van Thessaloniki. Daarnaast publiceerde zij artikelen over onderwijs en taalkunde in Griekse vaktijdschriften. In 1987 verbleef zij enige tijd met een Fulbrightbeurs aan de Universiteit van Minnesota. Daar ontmoette zij de Nederlandse dichter en historicus Kees Klok, met wie zij in 1990 trouwde.

Na haar huwelijk werkte ze een aantal jaren bij de inspectie voor het Griekse onderwijs in Duitsland, op het consulaat van Griekenland in Düsseldorf, waarna zij zich in 1995 in Nederland vestigde. Al in Duitsland was ze begonnen met het leren van de Nederlandse taal. Vervolgens behaalde zij in snel tempo het diploma NT2, waarna zij zich verder bekwaamde in de Nederlandse taal- en letterkunde.
Al spoedig beheerste zij deze taal in zo’n mate dat ze begon te vertalen vanuit het Nederlands naar het Grieks en, samen met haar echtgenoot, vanuit het Grieks naar het Nederlands. Zij publiceerde vertalingen uit het werk van Kees Buddingh’, Jan Eijkelboom, Kees Klok en de Engels-Pakistaanse dichteres Moniza Alvi in een aantal Griekse literaire tijdschriften. In de nabije toekomst zullen nog gedichten volgen van Judith Herzberg en verhalen van F.B. Hotz en Levi Weemoedt.

Haar eigen poëzie, zowel in Griekse als in Nederlandse tijdschriften gepubliceerd, schreef zij aanvankelijk in het Grieks, maar de laatste twee jaar van haar leven direct in het Nederlands. Voor uitgeverij Germanos in Thessaloniki werkte zij aan de vertaling van de Max Havelaar in het Grieks. Door haar overlijden is deze vertaling vooralsnog onvoltooid gebleven. In 2005 publiceerde uitgeverij University Studio Press haar vertaling van Kees Kloks Afrodite en Europa. Een beknopte geschiedenis van Cyprus van de prehistorie tot heden, eerder dat jaar in Utrecht verschenen. De vertaling werd in de Griekse pers geprezen. In 2004 publiceerde zij samen met haar echtgenoot bij Kruispunt in Brugge een vuistdikke bloemlezing van Cypriotische literatuur onder de titel Wij wonen in een taal. Eerder was zij medesamenstelster van het speciale nummer van Kruispunt over de geschiedenis en cultuur van Thessaloniki (Brugge, 1992).
Haar poëzie en vertalingen uit het Grieks verschenen in Nederland in diverse tijdschriften (Maatstaf, De Tweede Ronde, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Ballustrada) en bloemlezingen (Zielslocker, Alzheimer Hotel). Ook publiceerde zij artikelen over taal- en letterkunde in het tijdschrift Lychnari.

In september jongstleden werd bij haar een gemetastaseerd maagcarcinoom vastgesteld. Ondanks het feit dat zij met grote moed en beslistheid de strijd tegen de kanker aanging, kreeg de ziekte aan het einde van het jaar de overhand. Zij overleed op tweede kerstdag 2007. Op 31 december werd zij onder grote belangstelling vanuit de Agia Sophia in Thessaloniki begraven.

     Andere berichten

Interview Sytse Jansma

‘Ik heb ervaren wat de kracht van poëzie is bij zo’n onderwerp als rouw.’ door Jeanine Hoedemakers - Sytse Jansma (1980) woont in...

Interview Silke Peeters

Interview Silke Peeters

‘Vaak is het juist omdat poëzie niet van nut moet zijn, dat ze zoveel kan betekenen.’ door Alja Spaan     Silke Peeters volgde...

Interview Piet Gerbrandy

‘Poëzie is in de allereerste plaats taalmuziek.’ door Monique Wilmer-Leegwater   Piet Gerbrandy (1958) is dichter en classicus. Hij...