LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Rutger Kopland – Toen ik dit zag

25 jan, 2009

Poëzie Kort: Het zichtbare doorgronden

door Bert van Weenen

Toen ik dit zag is zonder meer een van de fraaiste bundels van 2008 (zeker in de gebonden editie). Overal in Koplands oeuvre vind je pogingen om het voorbije voort te laten duren door middel van retrospectie en evocatie. Deze aan nostalgie grenzende drang is ook in zijn allernieuwste bundel duidelijk aan te wijzen. Zoals bijvoorbeeld in ‘Aan het grensland II’: ‘Je kijkt in je hoofd en daar ligt het land / waar je vandaan komt en nooit meer naar terugkeert // je ziet de psalm uit je jeugd met de weiden / de waatren het vee – ja dit is het grensland’.

Het middengedeelte bevat – net als bij de eerdere bundel Over het verlangen naar een sigaret uit 2001 – een serie gedichten bij schilderijen, waarvan afbeeldingen in kleur zij aan zij met de gedichten staan. Ditmaal gaat het om zes schilderijen van Jaap van den Hoofdakker: koeien die steeds abstracter worden totdat ‘het einde van een dag / van een koe’ is bereikt. Een mooie eenheid van beeldende kunst en poëzie, deze serie van twee broers.

Koe VI

Je weet niet meer wat
je ziet – het is – het is misschien
wat overblijft van een koe
van een koe in de avond
een donker vermoeden van
de zwarte rug de zwarte kop
de vlekken uit de rozerode hemel
het einde van een dag
van een koe

G.A. van Oorschot, 56 blz., € 13,50. ISBN 9789028241084 (paperback)

     Andere berichten

Daan Doesborgh – Moet het zo

Zo moet het door Ivan Sacharov - - Wat verwacht men eigenlijk van een recensent? Daar zijn allerlei opvattingen over. Maar ik denk dat het...

Jan van de Ven – Welbeschouwd

Jan van de Ven – Welbeschouwd

Schouwen vanuit de aardse omgeving door Hans Franse - - Jan van de Ven moet een bescheiden man zijn die zijn verbondenheid met het land...