LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Mark Meekers (sam.) – Verbarium

14 okt, 2011

Poëzie Kort

door Joop Leibbrand

De Vlaams-Nederlandse literair-culturele vereniging Concept bestond afgelopen zomer 25 jaar. Van 1987 tot 2011 werd ieder jaar de Concept Poëzieprijs uitgereikt en verscheen een thematische bloemlezing met het beste van het ingezonden werk, te beginnen met Bekijk het maar in 1987 en eindigend met Finale in 2011, want Concept stopt ermee.
Ter gelegenheid daarvan kwam als laatste levensteken en onder verantwoordelijkheid van Mark Meekers,de laatste voorzitter van de club, de bundel Verbarium uit met een selectie van 75 gedichten uit de 4642 gedichten die in totaal voor al die jaarlijkse poëziewedstrijden werden ingezonden. Uiteraard zijn daarbij alle prijswinnaars vertegenwoordigd en Concept had daarbij het statusverhogende geluk dat de laatste prijs gewonnen werd door de dichter die ook de Turingprijs won, Henk van Loenen, alias Juliën Holtrigter.
De bundel bevat trouwens meer bekende namen, zoals Ina Stabergh, Fernand Florizoone, Mark Meekers zelf, Hannie Rouweler, Karel Wasch, Patricia Lasoen, Jan Van Meenen, Jos Steegstra, Inge Boulonois en de momenteel zeer succesvolle Sylvie Marie. Het zijn misschien (nog) niet de allergrootsten uit dichtersland, maar ze bewijzen wel dat Concept niet als marginaal kan worden weggezet.

Een van de aardigste gedichten is van Atze van Wieren, prijswinnaar van 2000 en later zelf actief in de vereniging.

Boom

Ik heb mijn handen om jouw schors gelegd
en zacht bevoeld, zoals een blinde tast.
De diepe barsten in jouw bast betast,
het braille dat op stam is ingelegd.

Een oud verhaal dat hier geschreven staat,
hiëroglyfen uit een verre tijd,
zo zorg’loos ooit de liefdesgod gewijd;
van altijd zomer spreekt dit stil dictaat.

Mijn vingertoppen raken haar gebied:
gaan langs haar naam, het halfverweerde hart.
Ik maak me van je los, zo vreemd verward,
zoveel nog hier, alleen wij samen niet.

******

De bundel is te bestellen door €14,50 (prijs bundel + verzendkosten) over te maken op rekeningnummer IBAN: BE82472805448168, BIC: KREDBEBB, ten name van Concept, Suzanne Gossé, Ichtegem-Eernegem, met vermelding ‘Verbarium’.
Voor informatie: gossesu@hotmail.com

 

     Andere berichten