LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Overwinning van hoop op onverschilligheid

25 dec, 2011

Dit jaar viert Amnesty International haar vijftigjarig bestaan. Mensen die vooral de leegte in een half glas wijn zien, denken wellicht dat dit een betreurenswaardig feit is: zonder onrecht in de wereld had een dergelijke organisatie namelijk helemaal niet hoeven bestaan. Maar de realiteit is – helaas – niet anders: op vele plekken op aarde zijn bekende en minder bekende personen nog steeds zeer gebaat bij de activiteiten van Amnestymedewerkers.

De éénmansactie van de Britse advocaat Peter Benenson, die in 1961 in The Observer mensen opriep om zes gewetensgevangenen in het indertijd dictatoriale Portugal te steunen, is anno 2011 uitgegroeid tot een invloedrijke organisatie met ruim drie miljoen leden in 150 landen. Alleen al in Nederland heeft Amnesty een achterban van 300.000 mensen. De organisatie noemt dit zelf terecht een ‘(…) overwinning van hoop op onverschilligheid. Van positieve daadkracht op machteloosheid’.

In het licht van deze verjaardag stelde mensenrechtenactivist en vertaler Daan Bronkhorst de bundel Voor je ogen samen, een canon van vijftig werelddichters uit vijftig jaar. Sander de Vaan koos er, ter afsluiting van 2011, voor de rubriek Wereldpoëzie een zestal gedichten uit.

Voor je ogen – Een canon van vijftig werelddichters uit vijftig jaar.
Amnesty International, Amsterdam 2011.
ISBN: 978-90-6463-000-2.
www.amnesty.nl

     Andere berichten

Interview Simon Mulder

‘Er ontstaat in een steeds ingewikkeldere, verwardere wereld een plek van harmonie, waarin alles bij elkaar past en elkaar versterkt. Dat...

Interview Emma Crebolder

‘Mijn inspiratie vind ik in de oorsprong, het begin van alle dingen’ door Cora de Vos   Emma Crebolder (Sint Jansteen, 1942) heeft...

Wie zit er achter het podium (2)?

Wie zit er achter het podium (2)?

door Monique Wilmer-Leegwater   Simon Mulder (1986) woont in Amsterdam, studeerde vergelijkend-historische taalwetenschap te Leiden...