Sjoerd Kuyper – Het heelal van jouw hart.

Sjoerd Kuyper toont in Het heelal van jouw hart dat hij
het benijdenswaardige vermogen heeft zijn gedichten steeds iets onbevangens en ontwapenends mee te geven. Ze hebben in al hun eenvoud vaak iets naïefs, lijken geschreven vanuit een haast kinderlijke openheid, al is dat natuurlijk een vaststelling die bij de meest recente winnaar van de Theo Thijssenprijs wel erg voor de hand ligt.

Lees verder