Bert Bevers – Nederzettingen

Peter J.R. Vermaat las de bundel ‘Nederzettingen’ van Bert Bevers. Hij heeft bewondering voor de compositie van de eerste reeks gedichten en de taal is klankrijk. Maar: ‘Poëzie moet, om tot steeds weer tot herlezen uit te nodigen, ofwel een zekere raadselachtigheid hebben, die je door die herlezing steeds dichter op de hielen lijkt te komen (…), ofwel een kwaliteit in taal die het gedicht tot een gezochte omgeving maakt (…). In deze bundel heeft uitsluitend de eerste afdeling een blijvende aantrekkingskracht voor mij. Ten aanzien van de tweede helft blijft het vooralsnog bij nieuwsgierigheid.

Lees verder

Alja Spaan – Tegen het vergeten en voor de behoedzaamheid

Maurice Broere over ‘Tegen het vergeten en voor de behoedzaamheid’ van Alja Spaan: ‘Ze neemt ons mee in haar wereld en gunt ons een ruime, intieme inkijk soms op het erotische af, maar nooit scabreus, altijd met ruimte voor de lezer om een eigen invulling te geven. Universele gevoelens en waarnemingen zijn origineel verwoord. Een van de betere bundels die ik in 2018 heb mogen inzien.

Lees verder

Onno-Sven Tromp – Een euro of een groet

Het schrijven van sonnetten lijkt voor Onno-Sven Tromp een bijzonder serieuze aangelegenheid. Wat beweegt een eigentijdse dichter ertoe zich zo te beperken? En leidt deze beperking tot meesterschap? De dichter is vaak op zoek naar gemoedsrust, het gedicht blijkt een oase. Eric van Loo las ‘Een euro of een groet’ met plezier en moest soms hardop lachen om bepaalde wendingen. Al vreest hij ook, dat sprake kan zijn van onbedoelde humor.

Lees verder

Peter Theunynck (poëzie) en Lies Van Gasse (illustraties) – Mijn oma is kwijt…

Laura Demelza Bosma las ‘Mijn oma is kwijt …’ van Peter Theunynck (poëzie) en Lies Van Gasse (illustraties), ‘een (voor)leesboek over dementie voor jong en oud’. Het is mooi om te zien hoe Theunynck de empathie van de lezer opwekt en Lies Van Gasse met haar tekeningen een geheel eigen verhaal vertelt. Laura vindt het ‘boekje een fascinerend geheel dat, hoewel er veel verteld en geïllustreerd wordt en ook zeker leerzaam te noemen is, toch ruimte overlaat voor de verbeelding.’

Lees verder

Leen Pil – Niet alles is orewoet & waarheid

Romain John van de Maele las de debuutbundel ‘Niet alles is orewoet & waarheid’ van Leen Pil, die geen genoegen neemt met gebaande wegen. ‘Orewoet’ is volgens het Middelnederlands Woordenboek ‘ekstase, geestelijke opwinding, euforie, drift’, maar dat dekt het begrip niet geheel. Van de Maele: ‘De zorgvuldige lezing van de soms enigmatische gedichten heeft me niet dichter bij een adequate interpretatie van de titel gebracht. Ik vermoed dat de lezer uit de bundel eigen waarheden mag destilleren en dat een aantal gedichten geen euforie hoeft uit te lokken (…)’.

Lees verder