Peter Theunynck (poëzie) en Lies Van Gasse (illustraties) – Mijn oma is kwijt…

Laura Demelza Bosma las ‘Mijn oma is kwijt …’ van Peter Theunynck (poëzie) en Lies Van Gasse (illustraties), ‘een (voor)leesboek over dementie voor jong en oud’. Het is mooi om te zien hoe Theunynck de empathie van de lezer opwekt en Lies Van Gasse met haar tekeningen een geheel eigen verhaal vertelt. Laura vindt het ‘boekje een fascinerend geheel dat, hoewel er veel verteld en geïllustreerd wordt en ook zeker leerzaam te noemen is, toch ruimte overlaat voor de verbeelding.’

Lees verder

Leen Pil – Niet alles is orewoet & waarheid

Romain John van de Maele las de debuutbundel ‘Niet alles is orewoet & waarheid’ van Leen Pil, die geen genoegen neemt met gebaande wegen. ‘Orewoet’ is volgens het Middelnederlands Woordenboek ‘ekstase, geestelijke opwinding, euforie, drift’, maar dat dekt het begrip niet geheel. Van de Maele: ‘De zorgvuldige lezing van de soms enigmatische gedichten heeft me niet dichter bij een adequate interpretatie van de titel gebracht. Ik vermoed dat de lezer uit de bundel eigen waarheden mag destilleren en dat een aantal gedichten geen euforie hoeft uit te lokken (…)’.

Lees verder

Marc van Oostendorp, Raymond Noë (red.) – Grappen, wijn, volgehouden mensenhaat en poëzie

De eerste papieren publicatie van Laurens Jz. Coster mag er zijn. De veertien laatste bijdragen uit ‘Een geschiedenis van het Nederlands aan de hand van 196 sonnetten’, het project waarmee Marc van Oostendorp de afgelopen drie jaar het 450-jarige bestaan van het Nederlandse sonnet luister bijzette. Eric van Loo luisterde aandachtig naar het verrassende werk van veertien Nederlandse en Vlaamse dichters. Het sonnet blijkt springlevend, ‘juist door je niet aan alle regels te houden.’

Lees verder

Sybren Polet – Zijnsvariaties Verbovelden. Late gedichten

De bundel ‘Zijnsvariaties Verbovelden. Late gedichten van Sybren Polet’ verscheen drie jaar na zijn overlijden. Herbert Mouwen: ‘Het proces van het schrijven is letterlijk zichtbaar in de bundel en kan al lezende niet genegeerd worden. Op de linker pagina’s staan de handgeschreven gedichten in de eindversie, op de rechter dezelfde gedichten in druk. (…) Het lezen van ‘Zijnsvariaties Verbovelden’ was voor mij (…) een pure en indringende leeservaring.’

Lees verder

Poëzie Kort 2019 / 1

In de eerste ‘Poëzie Kort’ van 2019 recensies van Hans Franse, Hans Puper en Lennert Ras over de light verse-bundel ‘Lichtvoetig II’, ‘Serendipity’ van de detective Paul Claes en de bundel over schoonheid en vergankelijkheid ‘Bij benadering misschien dit’ van Elbert Gonggrijp.

Lees verder