LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Daan Doesborgh – Moet het zo

Zo moet het door Ivan Sacharov – – Wat verwacht men eigenlijk van een recensent? Daar zijn allerlei opvattingen over. Maar ik denk dat het erom gaat dat hij iets wezenlijks laat zien van de poëzie die hij bespreekt. Iets waarin deze poëzie zich mogelijk...
Jan van de Ven – Welbeschouwd

Jan van de Ven – Welbeschouwd

Schouwen vanuit de aardse omgeving door Hans Franse – – Jan van de Ven moet een bescheiden man zijn die zijn verbondenheid met het land waar hij vandaan komt weergeeft in het omslag dat een bloeiend veld vertoont, we vinden daar wel de titel, maar niet...

Eric Vandenwyngaerden – Dagen van Glas

Vergankelijke eeuwigheid door Iris van de Wetering – – Christine Vanderhaeghe schreef eerder over Vandenwyngaerden zijn bundel Toegevoegde Tijd: ”Zoals Szymborska’s ‘onsterfelijke hand van het schrijven’, zo laat Vandewyngaerden zijn onuitgesproken...
Het commentaar van Kamiel Choi

Het commentaar van Kamiel Choi

‘Ik doe uit respect mijn schoenen netjes uit ‘ door Kamiel Choi – – Een poëziebundel is een rondleiding door iemands wereld. Om persoonlijke redenen gebruik ik liever niet het woord ‘binnenwereld’. Hoe iemand de wereld ervaart en in taal...