De keuze van Yvonne Broekmans (2)

Peter Mangel Schots My Funny Valentine Waaruit onvermijdelijk de dingen zich ontvouwen: de plooien van het tafelkleed, de stoel aandachtig achteruitgeschoven waarop een jurk zich drapeert, haar glazen muiltjes die de uren vangen. Onder haar handpalmen stolt water tot bestek. Lakeien fladderen af en aan terwijl de keuze ons geboden is uit spijzen: kogelvis, sint-jacobsvruchten in parfait d’amour, artisjokharten op een huwelijksbed met krieltjes en merengue toe, een armagnac met vreemd boeket. En weer in de beslotenheid: haar Griekse silhouet, haar daden onveranderlijk, het spel dat zij met zorg in scène zet. Om middernacht legt zij de werkelijkheid af, bouwt […]

Lees verder

Bernlef – Voorgoed. Gedichten 1960-2010

In Bernlefs Voorgoed. Gedichten 1960-2010. Een keuze verraden de aan de vluchtigheid ontsnapte gedichten een wereld van vragen, twijfels, observaties, stemmingen, af- en overwegingen. Deze poëzie is gerijpt door de tijd. Ze vloeit uit de pen van een dichter die alert is op alles wat aan verandering onderhevig is. Aanleiding voor deze uitgave: Bernlef werd 75 jaar en viert vijftig jaar gelauwerd dichterschap. Het in de werkelijkheidservaring traceren van het onnavolgbare ogenblik is daarin voor Johan Reijmerink een doorlopende lijn.

Lees verder

De keuze van Yvonne Broekmans (1)

In deze zomeraflevering van Meander acht gedichten, gekozen door onze medewerker Yvonne Broekmans uit eerder in Meander gepubliceerd werk. Jos van Daanen Vertraging In een bushokje kun je best zonder gedachten zijn. Je kunt uitkijken over het zware water van de vaart en toezien hoe ijs zich in grote lijnen naar de oppervlakte schrijft. Je kunt ook de bus missen. In dit bushokje kan ik vanaf de wal lezen wat je zei. Een enkele lange zin die naar de Noordzee leidt, maar die voorbij de brug al niet meer bij me binnendringt. Hoe lang de bus ook nog niet rijdt. […]

Lees verder