K. Schippers – Garderobe, kleine zaal

Ernst Jan Peters ziet in ‘Garderobe, kleine zaal’ van K. Schippers meer dan de zoveelste bundel taalvondsten. Het onderzoek naar wat poëzie is en wat gedichten zijn, heeft zich verlegd naar de vraag wat de dichter zelf is: de ontologie van gedicht en dichter. Het is een sterk samenhangende bundel deelonderzoeken naar de essentie van wat ‘is’. En dan blijkt de echo minstens even informatief als het geluid van de voetstap zelf. K. Schippers heeft zijn gedichten niet nodig om te kunnen zien. De gedichten hebben hem nodig om gezien te kunnen worden.

Lees verder