LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Jaarverslag Stichting Literatuursite Meander

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet.
In 2017 deden we dit door:
– de website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine
– de website bevat gedichten, interviews en recensies
– de Meander Klassiekers
– de Meander Dichtersprijs 2017
– de aanzet van de poëZiewedstrijd 2018 (gedichten met beeld)

MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
meandermagazine.nl en ezine.meandermagazine.nl

In 2017 verschenen de nummers 528 t/m 554 van het Meandermagazine. Het magazine werd elke twee weken verstuurd, behalve in de maanden juli en augustus. Aan het eind van het jaar waren er bijna 8.000 abonnees. De abonnees werden door het magazine op de hoogte gehouden van de nieuwste interviews, gedichten en recensies op de site.

Rob de Vos was de samensteller van Meander. Hij ontwierp en onderhield de website. Yvonne Broekmans redigeerde de teksten.

De voorronden van de Meander Dichtersprijs 2017 vervingen de tot dan gebruikelijke manier van kopij inleveren. De hoofdprijs, een bedrag van 350 euro, werd in juni 2017 aan Merel van Slobbe uitgereikt nadat een jury bestaande uit tal van dichters die in het verleden Meander sierden, tot een eindoordeel kwam.
Vanaf juli 2017 kon iedere dichter zijn werk als kopij aanbieden; de beste gedichten werden gepubliceerd na beoordeling door
Laura Demelza Bosma * Inge Boulonois * Tijs van Bragt * Yvonne Broekmans * Antoinette Sisto * Alja Spaan * Elly Woltjes * Rob de Vos *

Uit de voorronden van de Meander Dichtersprijs 2017 publiceerden we gedichten van:
Jos van Daanen * José Raaijmakers * Niels Raaijmakers * Rik Sprenkels * Willem Tjebbe Oostenbrink * Mirjam van Teeseling * Alex Gentjens * Tonnie Meewis * Inge Boulonois * Hermen Hoek * Mark de Kok * Saskia Wolda * Hella Brugts * Ezra Hakze * Truus Roeygens * Ernie Bossmann * Erik Lucassen * Elly Stolwijk * Geert Viaene * Liesbeth Aerts * Anne Cockaerts * Wim Klooster * Meliza de Vries * Jeanette Jansen-Kim * Pieter Olde Rikkert * Taco van Peijpe * Katrien Dessers * Odile Schmidt-Nouhan *

Uit de finale van de Meander Dichtersprijs 2017:
Maria van Oorsouw * Kate Schlingemann * Merel van Slobbe * Martin Wijtgaard * Marjon Zomer * Wim Vandeleene * Astrid Arns * Nafiss Nia* Stefan Heulot * Hester van Beers * Onno-Sven Tromp * en Peter J.R. Vermaat *

Een selectie van de inzendingen voor de Meander Dichtersprijs 2017 betrof de gedichten van : Jeanet van Omme * Anouk Smies * Anton Beekmans * Maaike Rijntjes * Bianca Hendriks * Sascha Beernaert * Anne Meerbergen * Angelo di Berardino * Peter de Volder * Jolande van Lith * Bert Huisman * Paul van der Laan * Els Driessen * Jan de Bruyn * Dorien de Vylder *

Ook sommige dichters die in het verleden voor de Meander Dichtersprijs genomineerd waren kwamen aan bod, te weten: Gert de Jager * Ingeborg Klarenberg * Hedwig Selles * en An Vandesompele *

Van de volgende dichters publiceerden wij in 2017 gedichten plus een bijbehorend interview: Laura Demelza Bosma * Hans Tentije * Nafiss Nia * Dorien de Vylder * Elly de Waard * Anneke Wasscher * Barney Agerbeek * Laurens Ham * Martin M. Aart de Jong * Merel van Slobbe * Jolies Heij * Alexis de Roode * Anouk Smies * Heleen Bosma * Joost Baars * Hero Hokwerda * Kim Pauwels * Vicky Francken * Roos Vlogman *

Interviewers in 2017: Laura Demelza Bosma * Yvonne Broekmans * Joris Miedema * Antoinette Sisto * Alja Spaan * Sander de Vaan * Rob de Vos * Elly Woltjes *

Verder plaatsten we gedichten van: Daniel Bras * Irene Schoenmacker * Olaf Korder * Harry Vreeswijk * Aphonse W Wijnants * Frouke Arns * Mariet Lems * Meliza de Vries * Marnix Speybroeck * Bert van den Helder * Rens van Hoogdalem * Rinske Kegel * Geert Viaene * Tania Verhelst * Monica Boschman * Elly Stolwijk * Christina Guirlande * Robin Wim Hutse * Taco van Peijpe * Anne Cockaerts * Robin Kramer * Daan Janssens * Heidi Koren * Martin Beversluis * Koos Hagen * Gert VanIerberghe * Pom Wolff * Joop Scholten * Annette Akkerman * Martijn Benders * Arjan Keene * Michelle Brouwer * Jordi Lammers * Dick van Hoeve * Marije Langelaar * Robin Veen * Ilse Starkenburg * Hester van Beers * Katelijne Brouwer * Jan Kleefstra * Aurora Guds * Dimitri Casteleyn * Kees-Jan Sierhuis (met schilderijen van Bea Peter)

Gedichten uit de poëziewedstrijd SOET, georganiseerd door Jeugd en Poëzie (voor jongeren van 6 tot en met 30 jaar) van: Eline Crols * Margot Delaet * Mattijs Deraedt

RECENSIES

Er werden 165 recensies op de site gepubliceerd. Ze worden veel gelezen, zoals onder andere blijkt uit reacties op Facebook. De recensies hebben volgens lezers over het algemeen een hoge kwaliteit; de zestien recensenten zijn neerlandicus en/of dichter.
Vrijwel alle grote en kleine uitgeverijen houden ons van de verschijning van nieuwe poëziebundels op de hoogte. Ook van hen krijgen we regelmatig reacties, waaruit blijkt dat zij de recensies waarderen, ook als ze minder positief uitvallen.

Als recensenten werkten in 2017 mee: Yolandi de Beer, Laura Demelza Bosma, Maurice Broere, Ezra Burns, Hans Franse, Eric van Loo, Romain John van de Maele, Herbert Mouwen, Ernst Jan Peters, Levity Peters, Hans Puper, Lennert Ras, Paul Roelofsen, Johan Reijmerink, Ivan Sacharov en Peter J.R. Vermaat.
Hans Puper had de coördinatie van de recensierubriek.

MEANDER KLASSIEKERS
klassiekegedichten.net

Er verschenen deze jaargang tien besprekingen van klassieke gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters.
De eerste Klassieker verscheen op 6 juli 2000. In 2017 kwamen de nummers 209 tot en met 218 uit.

De volgende auteurs leverden in het jaar 2017 bijdragen aan de Klassiekers: August Agasi, Jeroen van den Heuvel, Dick van Hoeve, Jan Buijsse, Inge Boulonois, Eric van Loo, René Leverink en Simon Mulder.
Eric van Loo verzorgt de redactie van de Klassiekers

MEDEWERKERS

Op 3 juli overleed Antoinette Sisto. Zij was sinds 2007 medewerker van Meander.
Antoinette interviewde voor Meander dichters, waaronder een aantal Italiaanse. Haar laatste interview was met Alexis de Roode.
Verder deed ze mee aan de beoordeling van de gedichten die bij Meander binnenkomen.

Als nieuwe medewerkers verwelkomden wij Yolandi de Beer, Inge Boulonois, Laura Demelza Bosma, Maurice Broere, Ezra Burns, Ernst Jan Peters, Joris Miedema, Herbert Mouwen en Peter J.R. Vermaat.

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven.
De redacties van Meander Magazine en de Klassiekers organiseerden hun taken voornamelijk via e-mail en telefoon.

STICHTING EN FINANCIËN

Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld. De Stichting ontving 1.295,50 euro aan donaties en 500,54 aan giften. Er waren geen inkomsten uit advertenties. Diverse opbrengsten leverden 10,67 euro op.
De kosten voor de site, de domeinnamen, software, telefoon, porto, bank en andere organisatiekosten bedroegen 1.840, 18 euro. Al met al kwamen we dit jaar 33,47 euro tekort. Zie verder de jaarrekening van 2017 op onze website.

Per 31 december 2017 bestond het stichtingsbestuur uit Rob de Vos (voorzitter), Edith de Gilde (secretaris/penningmeester) en Wout Joling.

     Andere berichten

Juryrapport Rob de Vos-prijs 2022

 Rob de Vos Deze wedstrijd is een eerbetoon aan Rob de Vos, de geestelijk vader van Meander (1955-2018). Het uitgangspunt van Rob de Vos...

Daniël Vis – Het weefsel

Taal uit bloed door Peter Vermaat - - Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen: met de zogenoemde filosofische poëzie heb ik weinig...

Eva Gerlach – Oog

Het stilzetten van de belichaamde waarneming door Johan Reijmerink - - De Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) keert in zijn...