LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Gedichten

16 mei, 2009

Een reis voorbereiden
wanneer het vertrek aanbreekt
is al het mogelijke bereikt

maar we zoeken het beven
in dit gebalde deze vaste hand
we liggen languit
overmand door ons willen

tot onze greep lost
de reis begonnen en beëindigd
vertrekken we buiten ons weten

De oude meubels terugzien
in een donker dat niet meer benauwt
maar geborgen zonder eind
in een vertrek dat naakt

strijken over de verruwde vlakken
golfslag is nog te voelen
over het tafelblad nog het reiken

uren van gepuzzel
kachel die in ons gezicht brandt
schat in onze aanstalten

om te vertrekken staan we nader

In welke appelflauwte
strekken we ons uit
gesprekken dwalen af

naar schaduwrijkere delen
geen beweging is heel zeker
het moment beeft ontembaar

en hier is een opening
om in te verdwijnen
als de dag in weiden terwijl alles

is zoals het was
boom vrucht beslissing
die voorbij beslissing voert

     Andere berichten

Hazina

Hazina

Hazina is schrijver en dichter. In haar werk komt haar liefde voor rafelranden en het mysterieuze naar voren. Eerder stond haar werk in...

Kinderpoëzie (X)

Kinderpoëzie (X)

‘Waarom leest iemand geen gedichten? Omdat iedereen (en die iedereen heeft nooit gedichten gelezen) zegt dat gedichten moeilijk zijn, dat...