LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Dennis Gaens – Ik en mijn mensen

Hiphop-Beatgeneratiepoëzie met Rilkeverwijzingen door Joris Lenstra Ik blijf mij verbazen over de grote hoeveelheid poëzie die er op dit moment in Nederland uitgegeven wordt. Het aantal poëzieschrijvers overtreft verre het aantal poëzielezers. De markt lijkt...

Open podium

Meanders kerstnummer van 2010 is een open podium. Iedereen aan wie al eens aandacht is besteed in de rubriek Dichters nodigden we uit een gedicht in te sturen. Tientallen van hen gingen op het verzoek in. Deze gedichten worden hier, zonder tussenkomst van de redactie,...

Open podium (vervolg)

Peter Knipmeijer En ineens bevind je je in een situatie III Je komt thuis en je ruikt schimmel het kan de koelkast zijn of het aanrecht of een van de oude spoken in je hoofd je doet of er niks aan de hand is spoken voeden zich met reacties dat gun je ze niet: verdriet...

Open podium (vervolg)

Meanders kerstnummer van 2010 is een open podium. Iedereen aan wie al eens aandacht is besteed in de rubriek Dichters nodigden we uit een gedicht in te sturen. Tientallen van hen gingen op het verzoek in. Deze gedichten worden hier, zonder tussenkomst van de redactie,...

Open podium

Maarten Embrechts Wim Hoeveel auto’s rijden er met zeven of zijn het letters die je telt en tot wetmatigheden smeedt In ons winkelraam uren heb je er met schriftjes stil gezeten Orde wil je in de wereld en vooral bij ons thuis Met wetenschap ging je de ouders...