Terug naar Mals groen (2): Peter Wullen

In de rubriek Mals groen besteedde Annette van de Bosch een aantal jaren geleden aandacht aan ‘verse’ dichters. Wat is er van die dichters terechtgekomen?
Deze keer Peter Wullen. Hij werkt o.a. mee aan videogedichten die filmmakers van zijn gedichten maken. Een heel andere wereld dan waar we gewoonlijk in Meander aandacht aan besteden.

Lees verder

Steden schuilen niet wanneer het regent

Mijn vader, na het openslaan van Steden schuilen niet wanneer het regent: ‘Wie heeft er nou in zitten kleuren?’
Ik: ‘Dat hoort. De gemarkeerde zinnen staan te lezen op vuilniswagens in Rotterdam.’
Fraai. Zo noem je geloof ik bloemlezingen als ‘Steden schuilen niet wanneer het regent // 25 jaar Het gedicht is een bericht’. Fraai zou echter een eufemisme zijn.

Lees verder