LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Gedichten

12 jun, 2014
Vertalingen: Ton Naaijkens
Zie de orinele Duitse versies

I dwell in Possibility…
Emily Dickinson
 

***

zie die doenerige families eens wonen. vandaag is het de dag van de zes miljard.
historische veldslagen achtervolgen ons en wij hen.

door histamines overweldigd komen velen dus natuurlijk ter wereld… een jarenlang
gerepe­teerde, jarenlang niet opgevoerde parade.

…………..superieure vormen van je schamen, van sterilisatie als je een kitten bent.
de presentatie van een gezicht als ontharing en wereldtentoonstelling.

crystal palace toont het vuur zelf van de naties en het geboortedom…………. dat is
het adres van een struik, een blaadje, een dotje cellen.

ik betrad het landenpaviljoen en kwam er als uitgebreide familie weer uit. ik trans-
planteerde in 1967 het eerste menselijke hart, in een tweeling.

comfortabele wandelpaden verbinden de zandgronden, makkelijke wandeltijden
verlichten haar vlammend, de biënnale. eenkleurig beschilderde macrofagen.

…..……..welke werkfase is dit en wat ervan overblijft. het afstoten van de organen.
het afstoten, van de hand, van de kunstenares.

***

leven op een bedrijvencomplex. de bron die in zichzelf terugspoelt…….. het hart betaalt
de lever.

says the infant, weldra ga ik sterven……….. stop de steeds weer opduikelende clowns
in de grond.

….dit individu dient een kudde te zijn die, op haar trek, andere lijven begon af te grazen.
compagnons die te werk gaan volgens het piramidemodel.

hoeveel maaltijden kun je vanavond tot je nemen…. zonder bedolven te worden onder
eigen vorderingen. de hoogbegaafden onder de slachtoffers.

landschappen van verwachting……………….. te bekijken als voortuin. we herkennen er
de bosbrand in en het grondwater eronder.

de hoogglans ervan is hun didactiek…..….… een federale wet regelt de rest. hoe vaak
kun je vanavond gaan slapen. a thousand years.

***

de meetbare diepte van de organisatie die ons animeerde. de oermeter ijken.
de huizen bestaan uit cake.

montagne sainte-victoire’s twenty four expiring versions per time unit.
let op de houdbaarheidsdatum van de dingen om ons heen.

de natuur produceert kant-en-klaargerechten. door publieke functies gaat
het geoogste dus, gaat het lichaamsgewicht gekleed heen.

we lagen bovenop elkaar, in de generatietijd. op mij drukte een president
en de eindeloze rij van zijn ferventste doubles.

zegt de ene erwt tegen de andere. de bevoorradingslijnen zijn tot de nok toe
be­dekt met woongebieden. gazons van burgerbureaus.

als structuren de straat op gaan, wat is dan de straat. en het fruit, aan de struik
seconden lang optimaal geconserveerd.

in de levensmiddelenafdeling rekende ik af en kreeg van de automaat
geld terug dat aan de bomen groeit.
 


***

de herkenning van onbekende diersoorten en hun berijders in kaki….. verspreid dat
als meerlingen, magische handelingen als liefdesvuur.

…………………..………….de enige ontmoeting met mijn beste vriend. het wachten
op een voorwerp hoort bij hem. dat wat

de ongeleerd blijvende arbeid betreft………… de shar-pei, door een wals overreden,
komt knorrig weer overeind.

zolang het ongeschreven leven duurt in zijn wetmatigheid. minutiae hebben slechts
een onbestemd ogenblik nodig voor hun pop-up.

je vingerafdruk van je vingers vegen………………………… op de gewenste breuklijn
zou je met je mond drin­ken.

……………….…de omliggende toppen spiegelen zich erin. nog wat in de ongedekte
machtswellust staan. en dan dezelfde,

alleen in verschillende tijden vallende tred van de shar-pei……..…. paarse palmen,
door een cycloon gebogen. je licht me je notie van geluk toe.

***

de gletsjers duwen alles rond, brengen wanorde in geologische

getuigen, laten schaafwonden achter in rotsgesteente.

helikopterlandingsplaats van de universiteit toont het signaal van haar pulseren, in de geschiedenis,

waarnaar ik afzak, dawsons vlinders op mijn beide ogen,

dawsons vlinders op mijn mond.

in de noordoostelijk vallende plooiingen rond het meer van bonneville hebben zich van oudsher

twee elkaar vijandig gezinde universiteiten gevestigd waarvan hun constellatie

zich met het ijsschild vervormde.

zoals het toeval het wil, heeft soms de ene, soms de andere de overhand. op een

van die dagen stiefelde dawson de zuidkant van de lone peak op,

en toen hij de hoogte gepasseerd was ontdekte hij een nieuwe boring

boven zijn eigen project dat

sinds het glaciaal van nebraska groot wetenschappelijk nut bewees en hem zelf een aanzienlijk inkomen

bezorgde.

de ijsboorkern is een fraai en raadselachtig artefact.

het woord van de oprichting van de ene ūni valt met het woord van de oprichting der natuurverschijnselen

samen, en het woord van de tegenoprichting van de andere

ūni valt met het woord van de tegenoprichting der natuurverschijnselen

samen. gedurende lange tijden haast doorzichtig tekent zich de periode van de oprichtingen

in essentie als onbevroren blijvende

laag af die stinkend loof en trillende muffe vlinders bevat. het grote geheim

dat eeuwig ijs bevat,

is de opbrengst van de boorkern. toen hij bij binnenstappen

de universiteitstattoo in mijn nek zag, moest dawson slikken,

en deed flink zijn best zijn overhemd onopvallend dicht te knopen, terwijl zijn pols hevig tegen zijn slapen

klopte. de natuurwet achter de

verschijnselen aan welks onderzoek al mijn jaren gewijd waren,

ben jij.

Origineel: Daniel Falb

I dwell in Possibility…
Emily Dickinson
 

***

sieh diesen handlungsfamilien beim wohnen zu. heute ist der tag der sechs milliarden.
historische schlachten stellen uns nach und wir sie.

von histaminen überwältigt kommen somit viele natürlich zur welt……. ein über jahre
geprobter, über jahre nicht aufgeführter festumzug.

……………..überlegene formen des schämens, der sterilisation, wenn du ein kitten bist.
die hervorbringung des gesichtes als enthaarung und weltausstellung.

crystal palace zeigt das feuer selbst der nationen wie der gebürtlichkeit……….. das ist
die adresse eines strauches, eines blättchens, eines zellhaufens.

ich betrat den länderpavillion und kam als großfamilie wieder heraus. ich verpflanzte
1967 das erste menschliche herz, in zwillinge.

bequeme laufwege verlinken die sande, bequeme laufzeiten erleuchten sie flammend,
die biennale. einfarbig ausgemalte makrophagen.

………………welche werkphase ist das und was davon bleibt. die abstoßung der organe.
die abstoßung, der hand, der künstlerin.

***

auf dem werksgelände leben. die in sich zurück laufende quelle……. das herz zahlt
die leber.

says the infant, ich werde sehr bald sterben…. bringe die stets wieder aufstehenden
clowns in den boden ein.

….dieses individuum sei eine herde, die, indem sie weiterzog, auf anderen körpern
zu grasen begann. die nach dem schneeballsystem arbeitenden gesellschafter.

wieviele mahlzeiten kannst du heute abend einnehmen…….. ohne von den eigenen
fortschritten erdrückt zu werden. die hochbegabten unter den opfern.

landschaften aus erwartung,……… einsehbar wie ein vorgarten. wir erkennen darin
den waldbrand, darunter das grundwasser.

ihr leuchten ist ihre didaktik……….. das nähere regelt ein bundesgesetz. wie häufig
kannst du heute abend schlafen gehen. a thousand years.

***

die messbare tiefe der organisation, die uns animierte. den urmeter
prüfen. die häuser bestehen aus kuchen.

montagne sainte-victoire’s twenty four expiring versions per time unit.
beachte das frischedatum der umgebenden dinge.

die natur produziert fertiggerichte. durch öffentliche ämter mithin geht
das geerntete, geht das körpergewicht bekleidet hindurch.

wir lagen übereinander, in der generationszeit. auf mir befand sich ein
präsident und die endlose reihe seiner lebendigsten darsteller.

sagt eine erbse zur andren. die nachschublinien sind über und über mit
wohngebieten bedeckt. rasen von bürgerbüros.

wenn strukturen auf die straße gehen, was ist dann die straße. und das
obst, am strauch sekundenlang optimal konserviert.

ich zahlte in der lebensmittelabteilung und bekam das geld am auto-
maten zurück, das an den bäumen wächst.

***

die wiedererkennung unbekannter tierarten und ihrer reiter in khaki… trag das aus
wie mehrlinge, magische handlungen wie liebeszauber.

………………………..diese einzige begegnung mit meinem besten freund. das warten
auf einen gegenstand gehört zu ihm. so viel

zu ungelernt bleibender arbeit….. der shar pei, von einer straßenwalze überfahren,
rafft sich mürrisch wieder auf.

so lange das ungeschriebene leben dauert in seiner gesetzmäßigkeit. den minutien
genügt ein nicht datierbarer moment zum aufpoppen.

sich den fingerabdruck von den fingern abwischen…………… an der sollbruchstelle
würdest du mit dem mund trinken.

………die umliegenden wipfel spiegeln sich darin. noch ein wenig im ungedeckten
machtbedarf stehen. und dann derselbe,

allein in verschiedene zeiten fallende gang des shar peis…………… violette palmen,
von einem zyklon gebeugt. du erörterst mir deinen begriff des glückes.

***

die gletscher schieben alles herum, bringen unordnung in geologische

zeugenschaft, hinterlassen schürfwunden im felsgestein.

hubschrauberlandeplatz der universität zeigt das signal ihres pulsierens, in der geschichte,

auf das hin ich sinke, dawson’s falter auf meinen beiden augen,

dawson’s falter auf meinem mund.

im nordöstlich ausgreifenden faltenwurf um den bonneviller see haben sich seit jeher

zwei einander feindliche universitäten festgesetzt, deren konstellation

sich mit dem eisschild verformte.

wie es der zufall will, hat mal die eine, mal die andere die oberhand. an einem

dieser tage stiefelte dawson die südseite des lone peak hinauf,

und als er die anhöhe passiert hatte, entdeckte er eine neue bohrung

oberhalb seines eigenen projekts, das

seit der nebraska kaltzeit großen wissenschaftlichen nutzen, und ihm ein erkleckliches einkomen,

beschert hatte.

der eisbohrkern ist ein schönes und rätselhaftes artefakt.

das wort der gründung der einen ūni fällt mit dem wort der gründung der naturerscheinungen

in eins, und das wort der gegengründung der anderen

ūni fällt mit dem wort der gegengründung der naturerscheinungen

in eins. über lange zeiten fast durchsichtig, zeichnet sich die periode der gründungen

im kern als ungefroren bleibende

schicht ab, die stinkendes laub und zittrige modrige falter in sich schließt. das große geheimnis,

das ewiges eis in sich schließt,

ist die entnahme des bohrkerns. als er im herantreten

das universitätstattoo an meinem hals erkannte, musste dawson schlucken,

und bemühte sich, sein hemd ganz unauffällig zuzuknöpfen, während der puls heftig an seine schläfen

pochte. das naturgesetz hinter den

erscheinungen, deren erforschung all meine jahre gewidmet waren,

bist du.
 

     Andere berichten

Paul Bezembinder

Paul Bezembinder studeerde theoretische natuurkunde in Nijmegen. In zijn poëzie zoekt hij vooral in klassieke versvormen en thema’s naar...

Barbara De Munnynck

  Barbara De Munnynck is schrijver, spreker en freelance journalist. Ze was eindredactrice bij ELLE en maakt deel uit van literair...