Gedichten

Aan de muze Mijn god, je weet dat ik me kan vervelen dat het me dwars zit als een scheet dat ik je bovendien nimmer wil delen vertel dus hoe die Fransman heet! Je kunt de knoflook uit mijn pasta stelen met al wat jij van dichtkunst weet in jouw genade, vrouw, ontstaan juwelen al eist het schrijfproces een eed aan welke dode grootheid mag ik denken een Mallarmé, Verlaine of die vandaal heb geen idee, toe geef me nog wat wenken voor alle loze woorden in mijn taal zal ik je dan terstond vergeving schenken aha, de dichter van […]

Lees verder

Benno Barnard – Mijn gedichtenschrift

In ‘Mijn gedichtenschrift’ van Benno Barnard valt veel te beleven: het is een rijk, gevarieerd boek, zowel op inhoudelijk als stilistisch gebied. Hij bespreekt meer dan vijftig gedichten: van T.S. Eliot, Hadewych, Herman de Coninck, Gottfried Benn, Emile Verhaeren, Tsjêbbe Hettinga, van zijn vader Guillome van der Graft, van hemzelf – en dan ben ik nog lang niet volledig. De gedichten zijn aanleiding tot onderling zeer verschillende beschouwingen: de ene keer schrijft hij over de tijd waarin het gedicht ontstond, een andere keer interpreteert hij het en soms schrijft hij een persoonlijk stuk over zijn vader, vrouw, kinderen of vrienden.

Lees verder

Bert Kooijman – Dichter bij Raveel

Bert Kooijman heeft als dichter – die ook als beeldend kunstenaar actief is – al lang zijn meesterproef afgelegd. Toch blijft hij de lezer verrassen. Steeds weer zoekt hij andere invalshoeken, en in zijn nieuwste bundel, ‘Dichter bij Raveel’, illustreert hij op overtuigende wijze een uitspraak van Jan Elburg: ‘Dichten is een manier van meedelen, met de nadruk op manier.’ Dat geldt ook voor beeldend werk. Dat juist Kooijman dicht over de schilder Raveel, wekt daarom verwachtingen.

Lees verder

F. Starik – Staat

De nieuwe bundel van F. Starik heeft een titel die vragen oproept: ‘Staat’. Dat is zo’n kolossaal begrip, dat je er vele kanten mee op kunt . Zou het bijvoorbeeld gaan om ‘De Staat’ van Plato, die al meerdere kunstenaars heeft geïnspireerd?
Na lezing van de eerste afdelingstitel worden deze vragen opgelost.

Lees verder