Rainer Maria Rilke – Het leven van Maria (vert. Piet Thomas)

Piet Thomas (Aalst, 1929), priester en emeritus hoogleraar Letterkunde van de KU Leuven vertaalde ‘Das Marien-Leben’ van Rainer Maria Rilke. Johan Reijmerink is enthousiast over deze nieuwe uitgave, die past in het verlangen naar een spirituele opleving. Wel met een kanttekening: “De mysterieuze toon, klank en kracht die zweemt rond de poëzie van Rilke, is goeddeels verdwenen, ondanks het feit dat Thomas gewetensvol aan zijn vertaling heeft gewerkt.”

Lees verder