LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Nieuwsbrief extra financiën 36 / 11 september

11 sep, 2019

Een extra nieuwsbrief over de financiën van Meander

Deze nieuwsbrief gaat over geld en begint met de oproep die gewoonlijk helemaal aan het eind staat:

“Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? Ga dan naar meandermagazine.nl en klik op de donatieknop. Onze dank is groot.”

Hieronder geeft Peer van den Hoven, penningmeester van stichting Literatuursite Meander, rekenschap van de financiële situatie op dit moment. Ook beschrijft hij hoe het bestuur verder wil met Meander en hoe het hoopt dat voor elkaar te krijgen met uw hulp.

Korte terugblik

Toen Rob de Vos vorig jaar overleed, liet hij ons zijn geesteskind na: de literatuursite Meander die hij in 1995 het licht deed zien en die hij in 2005 onderbracht in een stichting om het voortbestaan ervan te verzekeren. Na Robs overlijden bleek dat die stichting financieel gezond was. Elk jaar kwamen voldoende donaties binnen om de begroting te dekken. Daardoor hoefde zelden het vermogen van de stichting aangesproken te worden,  dat bestond uit een legaat van € 5000, een bedrag dat meer dan tien jaar op de spaarrekening stond.

Door die zuinigheid was het vorig jaar mogelijk om Meander een doorstart te laten maken. De spaarrekening werd aangesproken om een nieuwe site te bouwen met een nieuwe vormgeving. Dat was nodig doordat Robs nalatenschap ook bleek te bestaan uit een IT-omgeving die meer dan twintig jaar lang had kunnen groeien. Ontwerpkeuzen uit het verleden hadden geleid tot een niet heel overzichtelijke combinatie van systemen en programmatuur. Het werkte, maar het was niet altijd duidelijk hoe doordat een digitaal testament ontbrak waarin alle functionaliteit werd beschreven. Bovendien vergde het onderhoud veel tijd.

Inmiddels zijn we een jaar verder. De nieuwe website draait uitstekend. Dagelijks voegen vrijwilligers nieuwe artikelen toe die veel gelezen worden. Meandermagazine.nl heeft elke werkdag gemiddeld 200 bezoekers. In het weekend is het aantal bezoekers meer dan verdubbeld. Wekelijks gaat er een nieuwsbrief naar bijna 6000 abonnees die over de hele wereld verspreid zitten. Meandermagazine wordt niet alleen in Nederland en Vlaanderen gelezen, maar ook in Tsjechië en Zuid-Korea. Kortom: Meander leeft en we mogen constateren dat de doorstart succesvol was. Inmiddels hebben we ook een overzicht van abonnees en donateurs, want ook dat ontbrak. Wat we ten slotte ook weten is dat de reserves inmiddels zo goed als uitgeput zijn.

Beleid

Het bestuur heeft drie beleidsvoornemens geformuleerd.

1. We willen voortgaan zoals Rob dat deed. Dat houdt in: uit liefde voor de poëzie, met de hand op de knip, en in het vertrouwen dat er elk jaar genoeg lezers bereid zullen zijn om een bedrag over te maken zodat het mogelijk is om Meander voort te zetten.

2. We willen een rustige website, helder en zonder boodschappen van economische aard die gericht zijn op de verhoging van omzet, winst, aandeelhouderswaarde en CEO-bonus. Een website dus zonder banners en reclame, die alleen gericht is op poëzie. We willen onafhankelijk zijn en werven daarom geen adverteerders.

3. We willen dat Meander gratis is en blijft voor lezers. Inderdaad, net als Facebook, maar Meander verkoopt uw gegevens niet door en u wordt als lezer van Meander niet lastiggevallen door mededelingen van verkopers. Het zijn niet allemaal oplichters, maar de meesten willen u zaken verkopen die u welbeschouwd niet nodig hebt.

Deze voornemens hebben twee consequenties:
1. Meander is volledig afhankelijk van donateurs en sponsors.
2. De stichting moet de uitgaven beperken.
Voor € 2000 kan het

De begrotingen van de afgelopen jaren laten allemaal hetzelfde beeld zien: om Meander in de lucht te houden is ongeveer € 2000 nodig. Dat bedrag kan alleen zo verbazingwekkend laag zijn doordat dertig vrijwilligers bij Meander betrokken zijn die hun werk om niet verrichten.

Voor 2019 is een begroting opgesteld van € 2000. Figuur 1 laat zien dat velen de afgelopen maanden hebben gedoneerd. Hartelijk dank aan allen die ons steunden! De grafiek toont dat we in januari een goede start maakten. In de maanden daarna zakken de donaties een beetje weg. In juni trekt het weer aan, misschien omdat iedereen vakantiegeld heeft gekregen. De piek in juli is toe te schrijven aan een donateur die de Rob de Vosprijs sponsort. De zomervakantie is een slappe tijd omdat Meander dan vier weken stil ligt.

Figuur 1: Donaties in 2019 per 1-9-2019.

 

Figuur 2 is tot op zekere hoogte geruststellend, want op tweederde van het jaar heeft Meander tweederde van de benodigde inkomsten mogen ontvangen. Er is echter nog wel een gat en we hebben nog maar vier maanden om het te dichten.

Figuur 2: Cumulatieve inkomsten tot 1-9-2019.

 

Wilt u ons steunen?

Dat kan via de donatieknop op de website. Uw donatie wordt vervolgens afgehandeld door de stichting Mollie. Als u uw gegevens doorgeeft, kunnen we u een bedankje mailen.
U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken. Dit zijn onze gegevens: NL 29 INGB 0004 4514 10 ten name van Stichting Literatuursite Meander.
Meander heeft de ANBI-status, wat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting (in Nederland). Dit is ons fiscaal nummer (RSIN) is: 8149.81.768.

Hartelijk dank en hartelijke groet,
namens alle vrijwilligers en het bestuur,
Peer van den Hoven (penningmeester)

 

 

 

 

 

     Andere berichten