LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Michaël Van Remoortere

22 dec, 2020

Michaël Van Remoortere (1991) is schrijver. In september 2021 verschijnt zijn eerste bundel mythomaniën.
Van Remoortere is ook op Instagram actief.

foto Sara De Bruyn

 

alvorens ik vergeet

I.

ik ben gestopt met roken
om mijn lichaam
voor te liegen

dat het niet jou
maar sigaretten mist

maar net zoals mijn handen
wanneer ik in het bushok wacht
instinctief mijn jaszakken betasten

rest het reiken naar jou
in elk van mijn gebaren

ik wist niet dat gemis
zo fysiek kon zijn

II.

ik ben gestopt met eten
maar honger laat zich niet verdelen

net zomin wordt leegte minder
door haar maar niet jouw naam te geven

ik hou een oogstkalender bij,
verdwaasde marterlaar van niets,
om van onze zeven vette maanden
het verlies precies te meten

elke dag zie ik hier
wat ik door jou dacht

in mindering gebracht

III.

ik ben gestopt met drinken,
kon er niet meer tegen

tegen eender wie die horen wilde
jouw bestaan te loochenen

tot zij afdropen en ik
wankelmoedig strompelend,

in het blauwe uur
waarin de wereld
nog even zong

van ons alsof
dat nog bestond,

in elke opgebroken straat
jouw gezicht weer zag

VI.

Ik ben gestopt met masturberen

welke beelden
ik ook opriep

steeds weer
liep ik leeg

in onze laatste keer

en hoe je zei; “je neukt me kapot”
met die blik in je ogen

een ongelovige die God,
aan zijn kruis genageld,
pas herkent

en diens wonden likt

V.

ik zal stoppen met schrijven
over jou althans (misschien)

na deze psalmen van een cent
hoop ik te genezen van deze

achtervolgingswaanzin

ik wil niet enkel jou vergeten
wat hier werd neergeschreven

mag eveneens voor mij verdwijnen

ik heb mij namelijk
vanochtend in ons bed

van jouw opvolging verzekerd

     Andere berichten

Paul Bezembinder

Paul Bezembinder studeerde theoretische natuurkunde in Nijmegen. In zijn poëzie zoekt hij vooral in klassieke versvormen en thema’s naar...

Barbara De Munnynck

  Barbara De Munnynck is schrijver, spreker en freelance journalist. Ze was eindredactrice bij ELLE en maakt deel uit van literair...