LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (31)

8 feb, 2022
door Paul Bezembinder

 

Wat maakt een gedicht goed?

Wat maakt een gedicht goed? Een lezer die hoopt weg te dromen hanteert andere criteria dan een lezer die de muzikaliteit van de taal wil horen. De vrije poëzie, al dan niet opgevat als in stukjes geknipt proza, kan de eerste lezer misschien tevreden stellen, de tweede waarschijnlijk niet. Voor mij geldt: een goed gedicht is een ‘ding van woorden’ dat ik uit mijn hoofd kan en wil leren en dat ik als voorwerp langjarig met mij mee wil dragen. De manier waarop klassieke vormelementen (rijmsoorten, ritmes, syncopen en dergelijke) de constructie van het gedicht bepalen en het geheugen steunen, bepaalt dan de technische kwaliteit van het gedicht. Soms bereikt dan de taal de precisie en de compactheid van een wiskundige stelling: dit moet zó gezegd worden en niet anders, anders doen we er de waarheid geweld mee aan. Het gedicht is in die zeldzame gevallen een must-have voor de expert die vanuit één punt heel de wereld hoopt te zien.

 

 

Paul Bezembinder is dichter en beoordeelt voor Meander de ingezonden kopij.

foto (c) Paul Bezembinder, 26 augustus 2021

     Andere berichten

Hier leit Poot…

door Wopke van der Lei - Het moet rond de eeuwwisseling zijn geweest dat ik de fiets nam om de boerderij van vader Poot aan de polderweg...