Jaarverslag 2021

   De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek, gebruikmakend van de mogelijkheden van internet. Meander richt zich daarbij primair op poëzie, vormt van oudsher een podium voor (aankomende) dichters en publiceert beschouwingen (recensies, analyses) over Nederlandstalige poëzie. 2021 was een onrustig jaar, opnieuw gekenmerkt door de pandemie en dus verlies, verwarring, zorg en afstand. Voor Meander betekende het dat er juist in deze tijd meer en beter gelezen werd. Poëzie zorgde voor troost en verbinding. Onze website en de vaste publicaties daarop, alsmede onze nieuwsbrieven verschenen in een prettig en […]